Bijlage 4 - Subsidieplafond 2020

Omschrijving bedrag
Integraal veiligheidsbeleid 10.000
Brede school impulsregelingen 115.900
Educatieve agenda
Re-integratieprojecten 16.000
Bibliotheekwerk 189.400
Sportbeleid algemeen 173.100
Culturele activiteiten/stimulering 27.700
Monumenten 1.000
Lokale media 14.500
Maatschappelijk werk algemeen 20.800
Sociale Activering ouderen 232.600
Vluchtelingen 21.500
WMO algemene voorzieningen 385.100
Jeugd- en jongerenwerk algemeen 212.400
Peuterspeelzalen 157.000
Gezondheidszorg Algemeen 11.600
Centrum Jeugd en Gezin 691.200
Wijkleefbaarheid 9.800
Lokaal preventief jeugd 49.600
Sociale wijkteams en cliëntondersteuning 119.700
2.458.900