Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Reserves in €
Naam Reserve Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Algemene reserves
Algemene Reserve 8.153.200 7.983.700 7.841.200 7.825.200 7.825.200 7.825.200
Totaal algemene reserves 8.153.200 7.983.700 7.841.200 7.825.200 7.825.200 7.825.200
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 1.091.700 1.091.700 1.058.100 902.800 902.800 902.800
Strategisch verbinden 330.500 303.800 303.800 303.800 303.800 303.800
Vitaal Albrandswaard 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900
Ondernemend Albrandswaard 84.700 84.700 84.700 84.700 84.700 84.700
Gebiedsfonds polder Albrandswaard 0 0 0 0 0 0
Totaal reserves grondbedrijf 1.571.800 1.545.100 1.511.500 1.356.200 1.356.200 1.356.200
Overige bestemmingsreserves
Reserve Speelruimteplan 342.800 347.700 0 0 0 0
Reserve Ruimtelijke visie 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100
Reserve Baggeren 558.900 558.900 558.900 558.900 558.900 558.900
Reserve Grootonderhoud gebouwen 783.400 874.700 966.000 1.057.300 1.173.600 1.289.900
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen 709.900 635.800 561.700 556.800 623.300 582.200
Sociaal deelfonds 1.957.400 1.301.600 1.334.600 1.344.600 1.354.600 1.364.600
Landschapstafel io 79.800 79.800 79.800 79.800 79.800 79.800
Totaal overige bestemmingsreserves 4.456.300 3.822.600 3.525.100 3.621.500 3.814.300 3.899.500
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco 239.400 230.200 221.000 211.800 202.600 193.400
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland 1.278.900 1.242.800 1.206.700 1.170.600 1.134.500 1.098.400
Reserve nieuwbouw buitendienst 1.102.100 1.059.700 1.017.300 974.900 932.500 890.100
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn 195.100 187.600 180.100 172.600 165.100 157.600
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal 97.300 89.800 82.300 74.800 67.300 59.800
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon 329.000 317.200 305.400 293.600 281.800 270.000
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten 3.241.800 3.127.300 3.012.800 2.898.300 2.783.800 2.669.300
Totaal-generaal 17.423.100 16.478.700 15.890.600 15.701.200 15.779.500 15.750.200
Voorzieningen in €
Naam Voorziening Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per Saldo per
1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren 143.200 143.200 143.200 143.200 143.200 143.200
Totaal Vz dubieuze debiteuren 143.200 143.200 143.200 143.200 143.200 143.200
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen 1.009.300 1.109.300 1.209.300 1.238.900 1.189.600 1.242.400
Wachtgeld vm wethouders 316.800 154.100 0 0 0 0
Wachtgeld vm burgemeester 0 232.700 141.700 56.700 0 0
Afwikkeling Smaak van Poortugaal 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
BTW sportbesluit 173.300 173.300 173.300 173.300 173.300 173.300
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's 1.503.100 1.673.100 1.528.000 1.472.600 1.366.600 1.419.400
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering 4.053.300 4.409.700 3.807.300 3.582.000 3.626.900 4.013.000
Afvalstoffenheffing 1.636.200 1.335.900 1.055.700 773.600 446.400 138.300
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting 5.689.500 5.745.600 4.863.000 4.355.600 4.073.300 4.151.300
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Centrumplan Poortugaal 831.900 831.900 0 33.700 33.700 33.700
Plan Spui 1.917.500 1.917.500 1.917.500 0 0 0
Portland 0 0 0 0 0 0
Polder Albrandswaard 67.000 67.000 67.000 100 100 100
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties 2.816.400 2.816.400 1.984.500 33.800 33.800 33.800
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland 291.100 310.500 329.900 349.300 368.700 388.100
Totaal Vz onderhoud egalisatie 291.100 310.500 329.900 349.300 368.700 388.100
Totaal Voorzieningen 10.443.300 10.688.800 8.848.600 6.354.500 5.985.600 6.135.800