Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

Nieuwe investeringen met een economisch nut in €
Omschrijving Programma 2020 2021 2022 2023
Openbare verlichting Buitenruimte 105.000 80.000 25.000 75.000
Speeltoestellen Buitenruimte 171.600 171.600 171.600 171.600
Bestuurkosten Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur 23.300 23.300 23.300 23.300
Investeringen met een economisch nut 299.900 274.900 219.900 269.900
Nieuwe investeringen met een maatschappelijk nut in €
Omschrijving Programma 2020 2021 2022 2023
Reconstructies verhardingen Buitenruimte 998.400 679.900 879.900 879.900
Reconstructie paden park Rhoon Buitenruimte 350.000
Bruggen Buitenruimte 61.500 61.500 61.500 61.500
Beschoeiingen Buitenruimte 86.800 86.800 86.800 86.800
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder Sport 0 68.300 0 0
Investeringen met een maatschappelijk nut 1.496.700 896.500 1.028.200 1.028.200
Nieuwe investeringen direct ten laste van voorzieningen in €
Omschrijving Programma 2020 2021 2022 2023
Vervanging riolering Buitenruimte 425.000 504.000 608.000 520.000
Vervangen drukgemalen Buitenruimte 584.000 659.000 315.000 94.000
Investeringen direct ten laste van voorzieningen 1.009.000 1.163.000 923.000 614.000