Voorwoord

Net als vorig jaar is deze begroting gemaakt onder bijzondere omstandigheden. Al anderhalf jaar is er sprake van een pandemie en is het leven van ons allemaal ingrijpend veranderd. En ook net als vorig jaar is er ook nu weer sprake van versoepelingen in de maatregelen. Langzamerhand kunnen we weer dingen oppakken die voor 2020 zo vanzelfsprekend waren.

Wij realiseren ons dat deze begroting er een is die mede wordt uitgevoerd door een nieuw college. Bij de presentatie van onze voorjaarsnota gaven wij al aan dat wij aan het eind van deze zittingsperiode niet met veel nieuwe speerpunten zouden komen. Veel van onze doelstellingen zijn gehaald maar wij realiseren ons tegelijkertijd dat er nog vele uitdagingen voor onze gemeente liggen. Ons aandeel in de regionale opgave voor woningbouw vraagt continue aandacht net als de bijdrage in de energietransitie.

Vanuit onze waarden benaderbaar, betrouwbaar, betrokken en oog voor de menselijke maat blijven wij in gesprek met inwoners en houden we onze Agenda van de Samenleving actueel. In dit kader noemen wij het opstellen van een Woonzorgvisie als onderdeel van het actualiseren van onze Woonvisie. De samenhang tussen wonen en zorg is belangrijk en waar mogelijk moeten woonvormen en zorgverlening op elkaar afgestemd worden.

Wij realiseren ons dat de BAR samenwerking ook in 2022 de gemoederen zal bezighouden. De leidraad voor onze inzet hierbij is de unaniem aangenomen motie “Albrandswaard staat voor de BAR samenwerking”.

FOTO

 

In deze Programmabegroting presenteren wij onze speerpunten en andere gemeentelijke activiteiten voor 2022 en bijzonder trots zijn wij dat wij u een sluitende begroting kunnen aanbieden.

Albrandswaard, 14 september 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard