Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

Omschrijving Programma 2022 2023 2024 2025
Bestuurkosten Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur 23.300 23.300 23.300 0
Ruimen graven Buitenruimte 31.800 31.800 31.800 31.800
Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr Educatie 177.500 0 0 0
Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan Educatie 147.900 0 0 0
Ventilatie scholen Don Bosco Educatie 455.000 0 0 0
Ventilatie scholen De Parel Educatie 344.400 0 0 0
Ventilatie scholen Het Lichtpunt Educatie 289.200 0 0 0
Ventilatie scholen De Grote Reis Educatie 0 455.000 0 0
Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid Educatie 0 127.200 0 0
Ventilatie scholen OBS Portland Educatie 0 157.300 0 0
Ventilatie scholen De Overkant Educatie 0 128.800 0 0
Ventilatie scholen Valkesteijn Noord Educatie 0 97.900 0 0
Investeringen met een economisch nut 1.469.100 1.021.300 55.100 31.800

nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €
Omschrijving Programma 2022 2023 2024 2025
Reconstructies wegen Buitenruimte 535.600 810.600 810.600 735.600
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard Buitenruimte 500.000 500.000 0 0
Openbare verlichting Buitenruimte 75.000 155.000 250.000 250.000
Bruggen Buitenruimte 88.400 61.900 61.900 61.900
Beschoeiingen Buitenruimte 87.600 87.600 87.600 87.600
Speelvoorzieningen Buitenruimte 173.600 173.600 173.600 171.600
Investeringen met een maatschappelijk nut 1.460.200 1.788.700 1.383.700 1.306.700

nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €

Terug naar navigatie - nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €
Omschrijving Programma 2022 2023 2024 2025
PSW vervangen gemalen Buitenruimte 273.000 245.000 272.000 209.000
PSW vrijverval riolering Buitenruimte 611.000 652.000 693.000 734.000
PSW systeemopt. Buitenruimte 150.000 0 0 0
PSW klimaatadapt. Buitenruimte 120.000 130.000 140.000 150.000
Investeringen direct ten laste van voorzieningen 1.154.000 1.027.000 1.105.000 1.093.000