Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2022-2025

Financieel perspectief begroting 2022
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Meerjaren perspectief begroting 2022 490.300 642.300 58.400 54.700
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 -30.900 -30.900 -12.100 -12.100
Structurele effecten jaarrekening 2020 0 0 0 0
Structurele effecten 1e tussenrapportage 2021 -1.345.500 -1.270.900 -198.200 928.900
Uitgangspunt voorjaarsnota 2022 -886.100 -659.500 -151.900 971.500
B. rekenkundige en algemene kaders -124.500 -124.500 -160.500 -160.500
D. Autonome ontwikkelingen -491.800 -190.200 -92.700 -122.700
E. Bedrijfsvoering -225.500 -171.800 -166.800 -166.800
F. Investeringen 0 -79.200 -79.200 -84.700
G. Voorgestelde dekking 207.500 133.400 136.800 136.800
H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid 0 0 0 0
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota 2022 -634.300 -432.300 -362.400 -397.900
Saldo meerjaren perspectief -1.520.400 -1.091.800 -514.300 573.600