Bijlage 3 - Subsidieplafond 2023

Omschrijving Bedrag
Brede school impulsregeling 139.200
OAB 275.900
OAB - zorgcoördinator 24.500
Volwasseneneducatie 39.600
Bibliotheek 199.000
Sportbeleid 41.600
Culturele vorming 29.100
Vluchtelingen 32.100
Peuterwerk algemeen 199.300
Jeugdwerk 266.686
Ouderenwerk 262.116
Maatschappelijk Werk 32.700
Welzijnswerk/preventieve zorg SWA 464.056
Lokaal Preventief Jeugd 140.700
Welzijn in sociale Wijkteams 73.158
Cliëntondersteuning rondom teams 56.800
Volksgezondheid 23.200
Jeugdgezondheidszorg 764.500
Wijkleefbaarheid 24.000
Totaal 3.088.216