Begroting in één oogopslag

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma
Programma Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 660.400 663.400 665.700 665.700
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 7.446.800 5.351.600 1.484.100 471.200
3 Buitenruimte 9.208.000 9.264.200 9.274.900 8.714.400
4 Financiën 432.500 353.500 275.700 197.000
5 Educatie 191.700 197.000 202.400 202.400
6 Sport 407.900 421.000 434.100 434.100
7 Sociaal Domein 4.792.700 4.802.200 4.812.100 4.812.100
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 44.876.900 46.856.700 48.687.600 46.712.200
9.2-Overhead 27.500 27.800 29.200 29.200
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 44.904.400 46.884.500 48.716.800 46.741.400

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma
Programma Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -5.333.600 -5.215.800 -5.173.000 -5.158.200
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -8.777.500 -6.678.000 -2.883.800 -1.865.000
3 Buitenruimte -17.410.700 -17.461.200 -17.534.400 -16.981.500
4 Financiën -830.600 -1.039.900 -1.314.900 -1.314.900
5 Educatie -2.691.500 -2.682.400 -2.682.400 -2.591.100
6 Sport -1.682.200 -1.673.100 -1.672.900 -1.667.600
7 Sociaal Domein -21.025.100 -20.977.600 -20.965.400 -20.933.900
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -147.200 -106.000 -47.100 26.600
9.2-Overhead -7.855.700 -7.892.100 -7.930.900 -7.930.800
9.3-Vennootschapbelasting -24.600 -24.400 -24.700 -24.700
9.4-Onvoorzien -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten -8.102.500 -8.097.500 -8.077.700 -8.003.900

Dekking van en naar programma's

Terug naar navigatie - Dekking van en naar programma's

De programma indeling is ongewijzigd ten opzichten van de vorige begrotingen.

Gewenste wijzigingen in de programmabegroting, bijvoorbeeld vanuit het Collegewerkprogramma, zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming voordat deze worden verwerkt.

In hoofdstuk drie wordt de begroting per programma weergegeven.