Bijlage 1 - Investeringen

Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut
Omschrijving Programma 2024 2025 2026 2027
Reconstructies wegen Buitenruimte 810.600 810.600 735.600 810.600
Openbare verlichting Buitenruimte 250.000 250.000 110.000 175.000
Bruggen Buitenruimte 61.900 61.900 68.600 68.600
Beschoeiingen Buitenruimte 87.600 87.600 97.600 97.600
Speelvoorzieningen Buitenruimte 209.400 207.400 207.400 207.400
Investeringen met een maatschappelijk nut 1.419.500 1.417.500 1.219.200 1.359.200

Nieuwe investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
Omschrijving Programma 2024 2025 2026 2027
Vervangen batterijen Buitenruimte 25.900
Vervangen putten Buitenruimte 25.600
Ondergrondse containers Buitenruimte 45.800 27.800
PSW Vrijverval riolering Buitenruimte 693.000 734.000 775.000 816.000
PSW Klimaatadaptatie Buitenruimte 140.000 150.000 160.000 170.000
PSW Vervangen gemalen Buitenruimte 272.000 209.000 129.900 129.900
Investeringen met economisch nut, waarvoor voor de lasten een heffing kan worden geheven 1.130.900 1.164.400 1.092.700 1.115.900