Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
50 %

Planning
Startdatum: 01-07-2018
Einddatum: 30-12-2018

Roept het college op om:

• In het collegewerkprogramma duidelijk aan te geven wat het doel en het resultaat moet zijn van de bouwambities en welke positie zij in de regio in wenst te nemen;

• Aan te geven hoe zij Albrandswaarders en de gemeenteraad een stem gaan geven bij het bepalen van onze positie in de regio;

• Met de raad een discussie te starten hoe wij als gemeente zelf de regie kunnen houden over de bouwgrenzen van Albrandswaard.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de Agenda van de Samenleving  voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, hebben wij u inzicht gegeven in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw. In de 1e helft van 2019 heeft  de  uitvoering van uw motie verder vorm gekregen in een woningmarktprogramma. Het college heeft de eerste cijfermatige uitkomsten van het woningmarktprogramma voor het zomerreces van 2019 gepresenteerd gekregen. Tijdens de heidagen van 3 en 4 september 2019 heeft het college de cijfers gekoppeld aan beleidsmatige keuzes. Op 23 september 2019 bespreken wij met u de uitkomsten in een beeldvormende bijeenkomst, die u de mogelijkheid biedt uw input aan ons mee te geven. Het betrekken van de samenleving bij deze opgave heeft plaats gevonden via het proces van de Omgevingsvisie. Dit is met u besproken aan de hand van de presentatie in Beraad en Advies van 17 juni 2019.  

26-06-2019

Met de Agenda van de Samenleving  voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, hebben wij u inzicht gegeven in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw. In de 1e helft van 2019 heeft  de  uitvoering van uw motie verder vorm in een woningmarktprogramma. Het betrekken van de samenleving bij deze opgave heeft plaats gevonden via het proces van de Omgevingsvisie. Dit is met u besproken aan de hand van de presentatie in Beraad en Advies van 17 juni 2019.  


20-03-2019

Met de Agenda van de Samenleving  voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, hebben wij u inzicht gegeven in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw. In 2019 krijgt de  uitvoering van uw motie verder vorm in een woningmarktprogramma. Het betrekken van de samenleving bij deze opgave vindt plaats in het proces voor het opstellen van een Omgevingsvisie. We verwachten dat er in april 2019 een verdiepingssessie over wonen in het kader van de Omgevingsvisie wordt georganiseerd.


31-01-2019

Met de Agenda van de Samenleving  voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, hebben wij u inzicht gegeven in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw. In 2019 krijgt de  uitvoering van uw motie verder vorm in een woningmarktprogramma. Het betrekken van de samenleving bij deze opgave vindt plaats in het proces voor het opstellen van een Omgevingsvisie.


09-01-2019

Met de samenlevingsagenda voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, hebben wij u inzicht gegeven in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw. In 2019 krijgt de  uitvoering van uw motie verder vorm in een woningmarktprogramma. Het betrekken van de samenleving bij deze opgave vindt plaats in het proces voor het opstellen van een Omgevingsvisie.


31-10-2018

Met de samenlevingsagenda voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, geven wij u inzicht in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw.  Met de raadsinformatiebrief van 4 september 2018 (1351107) hebben wij u geïnformeerd over het bod dat Albrandswaard heeft uitgebracht in het kader van  nieuwe regionale woningmarktafspraken. 


20-09-2018

Met de samenlevingsagenda voor 2019, die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting, geven wij u inzicht in ons speerpunt ten aanzien van woningbouw.  Met de raadsinformatiebrief van 4 september 2018 (1351107) hebben wij u geïnformeerd over het bod dat Albrandswaard heeft uitgebracht in het kader van  nieuwe regionale woningmarktafspraken. 


O
Tijd

Uw motie heeft 31 december 2018 als einddatum. Met de Agenda van de Samenleving voor 2019 hebben wij aan de uitvoering van de motie gedeeltelijk voldaan. De vervolgacties, zoals het woningmarktprogramma en het proces van de Omgevingsvisie zijn een uitvloeisel van de Agenda van de Samenleving. Daarom konden deze acties pas in 2019 plaats vinden.

G
Geld