Meer
Publicatiedatum: 08-08-2019

Inhoud

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.

Wat mag het kosten?

 

 

Beleidsindicatoren

 

  1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
  2. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
  3. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  4. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  5. Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
  6. Het aantal harde kern jongeren per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 24 jaar.
  7. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
  8. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)