Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Uitgaven

7,39%

€ 4.384.900,00

7,39% Complete

Inkomsten

1,6%

€ 951.000,00

1,6% Complete

Saldo

3777,67%

€ -3.433.900,00

Programma onderdelen

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Uitgaven

7,39%

€ 4.384.900,00

7,39% Complete

Inkomsten

1,6%

€ 951.000,00

1,6% Complete

Saldo

3777,67%

€ -3.433.900,00

Programma 1 Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Albrandswaard is en blijft zelfstandig. Om dit te bereiken is samenwerking belangrijk en cruciaal. Samenwerken doen wij niet alleen met inwoners, bedrijven en instellingen maar ook met onze buurgemeenten en andere overheden. Met deze partners gaan we er ook voor zorgen dat regelgeving tot een minimum beperkt blijft.

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Met inwoners, bedrijven en instellingen willen wij een veilige woon- en leefomgeving realiseren. Het beleid op dit terrein bedenken we met hen en voeren we samen uit. We ondersteunen inwoners en ondernemers bij de realisatie van initiatieven en stimuleren zelforganisatie. Samen gaan we voor een veilig Albrandswaard!

Doelstellingen

1.1.1 Inbraken & diefstallen

Minder woninginbraken, auto- en fietsdiefstallen, geweldsdelicten en straatroven in Albrandswaard. 

1.1.2 Alcohol & drugs

Een afname van overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Albrandswaard.

1.2. Algemeen bestuur

1.2. Algemeen bestuur

Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

Doelstellingen

1.2.1 Dienstverlening

Dienstverlening die persoonlijk, eigentijds en betrouwbaar is. Wij zijn benaderbaar, zoeken onze inwoners op en bieden een eigentijdse plek voor contacten en ontmoetingen in het Huis van Albrandswaard.

1.2.2 Communicatie

Inzet van communicatiemiddelen en - vormen die aansluiten bij wensen van en trends in de samenleving.

Wat mag het kosten?

 

 

Beleidsindicatoren

 

  1. Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
  2. Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
  3. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  4. Als aandeel van het totaal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
  5. Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 17 jaar.
  6. Het aantal harde kern jongeren per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 – 24 jaar.
  7. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
  8. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)