Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Uitgaven

21,06%

€ 12.486.100,00

21,06% Complete

Inkomsten

10,92%

€ 6.483.300,00

10,92% Complete

Saldo

6603,74%

€ -6.002.800,00

Programma onderdelen

Programma 3 Buitenruimte

Uitgaven

21,06%

€ 12.486.100,00

21,06% Complete

Inkomsten

10,92%

€ 6.483.300,00

10,92% Complete

Saldo

6603,74%

€ -6.002.800,00

Programma 3 Buitenruimte

De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen.

Missie:

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

Missie

Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

 

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

Brede invulling geven aan duurzaamheid. De portefeuilles van alle collegeleden worden hierbij betrokken. De energietransitie maakt onderdeel uit van het beleid m.b.t. duurzaamheid.

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen.

Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en sociale cohesie bevorderen.

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Doelstellingen

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed draagt  bij aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van participatie, sport, cultuur, welzijn en educatie.

Wat mag het kosten?

 

 

Beleidsindicatoren

  1. De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
  2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.