Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Uitgaven

0,44%

€ 263.400,00

0,44% Complete

Inkomsten

0,14%

€ 81.700,00

0,14% Complete

Saldo

199,89%

€ -181.700,00

Programma onderdelen

Programma 4 Financien

Uitgaven

0,44%

€ 263.400,00

0,44% Complete

Inkomsten

0,14%

€ 81.700,00

0,14% Complete

Saldo

199,89%

€ -181.700,00

Programma 4 Financien

Dit programma bevat de speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico’s van gemeente Albrandswaard. De Planning en Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

 

4.1 Financien

4.1 Financien

Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen, en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico’s op te kunnen vangen.

Doelstellingen

Wat mag het kosten?