Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)

Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
50 %

Planning
Startdatum: 04-11-2018
Einddatum: 30-12-2019

Roept het college op, om:

- de afgesproken kaders rondom het bouwen van sociale en middelduur goedkope woningen stringenter te volgen;

- zich, ook bij marktinitiatieven, in te spannen voor de realisatie van het maximale aantal sociale en middelduur goedkope woningen als realistisch gesteld mogelijk is;

-bij ieder nieuw marktinitiatief gedegen en transparant onderzoek te laten doen of het voorgestelde aantal verhuisbewegingen en doorstroomcijfer ook daadwerkelijk reëel is;

- Deze handelswijze toetsbaar en inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad.Toelichting

We beoordelen (nieuwe) marktinitiatieven op mogelijkheden voor de  realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De financiële gevolgen worden zo nodig inzichtelijk gemaakt, zodat u die kunt meenemen bij de vaststelling van kaders voor marktinitiatieven.   De integrale afweging voor de gehele gemeente kan worden gemaakt aan de hand van het op te stellen woningmarktprogramma. Het college heeft de eerste cijfermatige uitkomsten van het woningmarktprogramma voor het zomerreces van 2019 gepresenteerd gekregen. Tijdens de heidagen van 3 en 4 september 2019 heeft het college de cijfers gekoppeld aan beleidsmatige keuzes. Op 23 september 2019 bespreken wij met u de uitkomsten in een beeldvormende bijeenkomst, die u de mogelijkheid biedt uw input aan ons mee te geven. Tot slot heeft u op 15 juli 2019 besloten de opbrengst uit de verkoop van locatie De Meijlle toe te voegen aan de vrije reserve ontwikkelingsproject, met als doel deze gelden te reserveren t.b.v. de realisatie van sociale woningen.  

G
Kwaliteit
26-06-2019

We beoordelen (nieuwe) marktinitiatieven op mogelijkheden voor de  realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De financiële gevolgen worden zo nodig inzichtelijk gemaakt, zodat u die kunt meenemen bij de vaststelling van kaders voor marktinitiatieven.   De integrale afweging voor de gehele gemeente kan worden gemaakt aan de hand van het op te stellen woningmarktprogramma.  Wij krijgen de eerste uitkomsten van het woningmarktprogramma voor het zomerreces van 2019 gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten wordt het vervolgproces bepaald. Wij verwachten na het zomerreces van 2019 gezamenlijk met u de uitgangspunten van het woningmarktprogramma te kunnen bepalen.


20-03-2019

We beoordelen (nieuwe) marktinitiatieven op mogelijkheden voor de  realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De financiële gevolgen worden zo nodig inzichtelijk gemaakt, zodat u die kunt meenemen bij de vaststelling van kaders voor marktinitiatieven.   De integrale afweging voor de gehele gemeente kan worden gemaakt aan de hand van het op te stellen woningmarktprogramma.  We verwachten eind maart 2019 te kunnen starten met het ontwikkelen van een woningmarktprogramma.


31-01-2019

We beoordelen (nieuwe) marktinitiatieven op mogelijkheden voor de  realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De financiële gevolgen worden zo nodig inzichtelijk gemaakt, zodat u die kunt meenemen bij de vaststelling van kaders voor marktinitiatieven.   De integrale afweging voor de gehele gemeente kan worden gemaakt aan de hand van het op te stellen woningmarktprogramma.  


09-01-2019

In 2018 zijn wij begonnen met het uitvoeren van uw motie. We beoordelen (nieuwe) marktinitiatieven op mogelijkheden voor de  realisatie van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. De financiële gevolgen worden zo nodig inzichtelijk gemaakt, zodat u die kunt meenemen bij de vaststelling van kaders voor marktinitiatieven.   


G
Tijd
G
Geld