Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Voorrang sociale woningen (MOTIE)

Voorrang sociale woningen (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
25 %

Planning
Startdatum: 04-11-2018
Einddatum: 30-12-2019

Roept het college op:

Binnen de gemeente Albrandswaard deze verplichting te laten vervallen.Toelichting

Met voorstel 59975 is de tijdelijke verlenging van de huisvestingsverordening in juni 2019 aan u voorgelegd. In dit voorstel  is aangegeven dat de uitvoering van de motie wordt meegenomen in de evaluatie van de huisvestingsverordening, die in het najaar van 2019 plaats zal vinden. Meerdere gemeenten, waaronder Albrandswaard hebben aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Voor de raad wordt een bijeenkomst georganiseerd in november 2019.

De afstemming met de woningcorporaties vindt plaats op basis van hun (tussentijdse) biedingen voor de prestatieafspraken, die voor 1 juli 2019 bij de gemeente zijn ingediend. 

G
Kwaliteit
26-06-2019

Met voorstel 59975 is de tijdelijke verlenging van de huisvestingsverordening in juni 2019 aan u voorgelegd. In dit voorstel  is aangegeven dat de uitvoering van de motie wordt meegenomen in de evaluatie van de huisvestingsverordening, die na de zomer van 2019 plaats zal vinden. Meerdere gemeenten, waaronder Albrandswaard hebben aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

De afstemming met de woningcorporaties vindt plaats op basis van hun (tussentijdse) biedingen voor de prestatieafspraken, die voor 1 juli 2019 bij de gemeente worden ingediend. 


20-03-2019

In november 2018 hebben wij de corporaties in een aanbiedingsbrief bij de prestatieafspraken Wonen voor 2019 en 2020 gevraagd in 2019 met ons in gesprek te gaan over de vraag hoe inhoud kan worden gegeven aan uw motie. Daarnaast zetten wij in 2019 in op de uitvoering van uw motie in het kader van een aanpassing van de (regionale) Huisvestingsverordening.  In Beraad en Advies van 18 maart 2019 heeft u de inzet met de portefeuillehouder Wonen besproken. Daarbij is aangegeven dat u binnenkort een voorstel ontvangt voor tijdelijke verlenging (met een jaar) van de huidige verordening. De verlenging is bedoeld om een goede evaluatie van het systeem van urgentieverlening in het regionale samenwerkingsverband mogelijk te maken.


31-01-2019

In november 2018 hebben wij de corporaties in een aanbiedingsbrief bij de prestatieafspraken Wonen voor 2019 en 2020 gevraagd in 2019 met ons in gesprek te gaan over de vraag hoe inhoud kan worden gegeven aan uw motie. Daarnaast zetten wij in 2019 in op de uitvoering van uw motie in het kader van een aanpassing van de (regionale) Huisvestingsverordening.  


09-01-2019

In november 2018 hebben wij de corporaties in een aanbiedingsbrief bij de prestatieafspraken Wonen voor 2019 en 2020 gevraagd in 2019 met ons in gesprek te gaan over de vraag hoe inhoud kan worden gegeven aan uw motie. Daarnaast zetten wij in 2019 in op de uitvoering van uw motie in het kader van een aanpassing van de (regionale) Huisvestingsverordening.  


G
Tijd
G
Geld