Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)

Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Startdatum: 01-07-2018
Einddatum: 31-03-2019

 

- De resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan de bewoners van Albrandswaard en samen met inwoners en de gemeenteraad een realiseerbaar plan te maken met de belangrijkste knelpunten voor de komende vier jaar;

- Maak in de begroting  een duidelijke vertaling van deze ambitie, zodat inwoners weten dat zij serieus genomen worden.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Een verkeersveilige woon-  en schoolomgeving is voor het college een belangrijk onderwerp. Om dit blijvend en nog beter op te kunnen pakken is verkeersveiligheid ook in de agenda van de samenleving als speerpunt opgenomen en zijn er  financiële beschikbaar om verkeersonveilige situatie aan te pakken. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven dat dit een blijvend punt van aandacht is.  

Aan de hand van de gehouden evaluatie van het GVVP en de ambitie om fietsverbindingen en school- en woonomgevingen veiliger te maken is er een maatregelpakket opgesteld voor de periode 2019 - 2023 met locaties die de komende jaren worden aangepakt. Jaarlijks wordt hierbij bekeken of er geschoven moet worden met projecten. Hierbij zal zoveel als mogelijk integraal gekeken worden en indien mogelijk meegelift worden met geplande reconstructies. In overleg met de indieners van de motie zal bekeken worden of het voorstel wat voorligt compleet is en een juiste invulling bevat van de motie. Hierna zal de raad worden geïnformeerd over de voorgestelde maatregelen.

15-07-2019

Een verkeersveilige woon-  en schoolomgeving is voor het college een belangrijk onderwerp. Om dit blijvend en nog beter op te kunnen pakken is verkeersveiligheid ook in de agenda van de samenleving als speerpunt opgenomen en zijn er  financiële beschikbaar om verkeersonveilige situatie aan te pakken. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven dat dit een blijvend punt van aandacht is.  

Aan de hand van de gehouden evaluatie van het GVVP en de ambitie om fietsverbindingen en school- en woonomgevingen veiliger te maken is er een maatregelpakket opgesteld voor de periode 2019 - 2023 met locaties die de komende jaren worden aangepakt. Jaarlijks wordt hierbij bekeken of er geschoven moet worden met projecten. Hierbij zal zoveel als mogelijk integraal gekeken worden en indien mogelijk meegelift worden met geplande reconstructies. In overleg met de indieners van de motie zal bekeken worden of het voorstel wat voorligt compleet is en een juiste invulling bevat van de motie. Hierna zal de raad worden geïnformeerd over de plannen.


06-02-2019

Een verkeersveilige woon-  en schoolomgeving is voor het college een belangrijk onderwerp. In 2018 zijn er al meerdere maatregelen genomen om zowel schoolomgevingen als fietsverbindingen veiliger te maken. Om dit blijvend en nog beter op te kunnen pakken is verkeersveiligheid ook in de agenda van de samenleving als speerpunt opgenomen en zijn er  financiële middelen aangevraagd om verkeersonveilige situatie aan te pakken. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven dat dit een blijvend punt van aandacht is.  

Aan de hand van de gehouden evaluatie van het GVVP en de ambitie om fietsverbindingen en school- en woonomgevingen veiliger te maken wordt er een maatregelpakket opgesteld met locaties die de komende jaren worden aangepakt. Hierbij zal zoveel als mogelijk integraal gekeken worden en indien mogelijk meegelift worden met geplande reconstructies.


16-01-2019

Een verkeersveilige woon-  en schoolomgeving is voor het college een belangrijk onderwerp. In 2018 zijn er al meerdere maatregelen genomen om zowel schoolomgevingen als fietsverbindingen veiliger te maken. Om dit blijvend en nog beter op te kunnen pakken is verkeersveiligheid ook in de agenda van de samenleving als speerpunt opgenomen en zijn er  financiële middelen aangevraagd om verkeersonveilige situatie aan te pakken. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven dat dit een blijvend punt van aandacht is.  

Aan de hand van de gehouden evaluatie van het GVVP en de ambitie om fietsverbindingen en school- en woonomgevingen veiliger te maken wordt er een maatregelpakket opgesteld met locaties die de komende jaren worden aangepakt. Hierbij zal zoveel als mogelijk integraal gekeken worden en indien mogelijk meegelift worden met geplande reconstructies.


14-09-2018

G
Tijd

Met de indieners van de motie zal worden afgestemd om het voorliggende voorstel compleet is. De raad wordt vervolgens  geïnformeerd over het voorstel. Afhankelijk van de gekozen oplossingen en kosten wordt bekeken hoeveel maatregelen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. 

G
Geld

Binnen de begroting is investeringsbudget vrij gemaakt om de maatregelen te kunnen financieren. In combinatie met bestaande budgetten en geplande reconstructies wordt  bekeken of de beschikbaar gestelde middelen voldoende zijn om het benodigde maatregelenpakket uit te kunnen voeren.