Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE)

Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen J.H.M.

Status
Voltooid

Planning
Startdatum: 31-03-2019
Einddatum: 29-09-2019

Roept het college op alvorens een definitief besluit aan de gemeenteraad voor te leggen, de komende maanden:

•  Wijkavonden te organiseren voor een open dialoog over "van afval naar grondstof";

•  In gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties en kerken uit alle wijken en de (sport)verenigingen over de vraag hoe de gemeente samen met de organisaties zo veel mogelijk wijkbewoners kan stimuleren om naar een van de bewonersavonden over "van afval naar grondstof" te gaan;

•  Samen met o.a. bewonersorganisaties en (sport)verenigingen invulling geven aan de grootste uitdagingen, zoals grote gezinnen, mensen die bv om medische redenen meer afval produceren, locaties in geval van Variant 4, zwerfafval, kostenaspect in de toekomst, etc.;

•  De gemeenteraad pro-actief op de hoogte houdt van de bijeenkomsten;

•  Het publiceren van een special bij de gemeentepagina over "Van afval naar grondstof";

•  Het publiceren van een sfeerverslag met concrete conclusies en aanbevelingen;

•  Een nieuw voorstel voor te leggen op de raadsvergadering van 7 oktober 2019.Toelichting

G
Kwaliteit

De raad heeft het college opgeroepen om voor er een definitief besluit wordt genomen over het afvalbeleidsplan eerst met de inwoners in gesprek te gaan. In de maanden april,  juni en juli zijn er in dat kader 5 momenten georganiseerd waarop bewoners met de gemeente in gesprek konden en hun visie op de afvalinzameling in Albrandswaard konden delen. Deze momenten waren:

* 12 april op de voorjaarmarkt in Poortugaal

* 6 juni in het wijkcentrum in Portland

* 19 juni met de leden van de seniorenraad in de Brinckhoeve

* 20 juni bij voetbalvereniging SV Poortugaal in Poortugaal

* 2 juli bij voetbalvereniging WCR in Rhoon

De opgehaalde informatie is verwerkt in een sfeerverslag en zal samen met het afvalbeleidsplan aan de raad worden aangeboden.

03-07-2019

De raad heeft het college opgeroepen om voor er een definitief besluit wordt genomen over het afvalbeleidsplan eerst met de inwoners in gesprek te gaan. In de maanden april,  juni en juli zijn er in dat kader 5 momenten georganiseerd waarop bewoners met de gemeente in gesprek konden en hun visie op de afvalinzameling in Albrandswaard konden delen. Deze momenten waren:

* 12 april op de voorjaarmarkt in Poortugaal

* 6 juni in het wijkcentrum in Portland

* 19 juni met de leden van de seniorenraad in de Brinckhoeve

* 20 juni bij voetbalvereniging SV Poortugaal in Poortugaal

* 2 juli bij voetbalvereniging WCR in Rhoon

De opgehaalde informatie wordt verwerkt in een sfeerverslag en zal samen met het afvalbeleidsplan aan de raad worden aangeboden.


G
Tijd

De tijdens de avonden opgehaalde informatie zal conform planning en gelijktijdig met het afvalbeleidsplan met de raad gedeeld worden. Hiermee is voldaan aan de motie.

G
Geld

De kosten worden gedekt vanuit de voorzienig afvalstoffenheffing en zijn verwerkt in het raadsvoorstel wat wordt aangeboden.