Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen J.H.M.

Status
75 %

Planning
Startdatum: 01-07-2018
Einddatum: 30-12-2018

Roept het college op om:

• een ambitieus afvalstoffenbeleid te ontwikkelen waarmee de afgesproken doelstelling wel wordt behaald en op duurzame gedragsverandering wordt ingezet;

• dit beleid vooral niet top-down uit te voeren, maar in een procesvorm waar inwoners onderdeel van uitmaken zodat het ook daadwerkelijk een succes kan worden;

• dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid in het collegewerkprogramma uit te werken en dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind Q4 2018, in de gemeenteraad te presenteren.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 april is het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 - 2023 in de raad behandeld. Na breed overleg in de raad en met instemming van het college is besloten om het onderwerp van de agenda te halen en op een later moment een besluit te nemen. De raad wil eerst weten hoe de bewoners van Albrandswaard aankijken tegen afvalinzameling in de gemeente en heeft het college daarom opdracht gegeven om met de bewoners in gesprek te gaan conform de motie Uitwerken Variant met burgers van 1 april 2019. Het college heeft dit opgepakt en verschillende momenten georganiseerd waarop ze in open dialoog zijn gegaan. De opgehaalde input en aanbevelingen zijn verwerkt in het raadsvoorstel en een sfeerverslag die met de raad wordt gedeeld via het voorstel wat 23 september in Beraad&Advies wordt behandeld.

 

 

03-07-2019

Op 1 april is het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 - 2023 in de raad behandeld. Na breed overleg in de raad en met instemming van het college is besloten om het onderwerp van de agenda te halen en op een later moment een besluit te nemen. De raad wil eerst weten hoe de bewoners van Albrandswaard aankijken tegen afvalinzameling in de gemeente en heeft het college daarom opdracht gegeven om met de bewoners in gesprek te gaan conform de motie Uitwerken Variant met burgers van 1 april 2019. Het college heeft dit opgepakt en 5 momenten georganiseerd waarop ze in open dialoog zijn gegaan. De opgehaalde input en aanbevelingen zullen middels een sfeerverslag met de raad worden gedeeld.

 


06-02-2019

In 2018 heeft de NV BAR Afvalbeheer de opdracht gekregen om conform de motie een grondstoffenbeleid op stellen waarmee de VANG doelstellingen behaald worden. Eind  2018 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eerste uitkomsten en de scenario's waarmee dit mogelijk is. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het beleid aan de raad aangeboden en gaan we graag in gesprek over de mogelijke scenario's en de definitief te kiezen koers en ambitie.


15-01-2019

In 2018 heeft de NV BAR Afvalbeheer de opdracht gekregen om conform de motie een grondstoffenbeleid op stellen waarmee de VANG doelstellingen behaald worden. Eind  2018 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de eerste uitkomsten en de scenario's waarmee dit mogelijk is. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het beleid aan de raad aangeboden en gaan we graag in gesprek over de mogelijke scenario's en de definitief te kiezen koers en ambitie.


14-09-2018

G
Tijd

Conform de motie zal voor de raadsvergadering van 7 oktober alle input met de raad gedeeld worden zodat er een afgewogen besluit kan worden genomen.

O
Geld

Ongeacht het gekozen scenario brengen de aanpassingen en het uitstel kosten met zich mee. Bij de behandeling van het beleidsstuk in het besluitvormend beraad & advies is in het voorstel een overzicht van de extra kosten opgenomen en hoe deze kosten gedekt worden.