Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)

Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
25 %

Planning
Startdatum: 04-11-2018
Einddatum: 31-03-2019

Verzoeken het college:

Om bij de projectontwikkelaar er op aan te dringen dat bij eventuele plannen voor zowel Villa Het Oog en/of bij Sonneheerdt er volwaardig beschikbare ruimte geserveerd moet worden voor de buurtpreventie en aanverwante wijkactiviteiten.Toelichting

G
Kwaliteit

Een initiatiefnemer is gestart met een 1e verkenning naar de (her)ontwikkeling van de locatie Sonneheerdt. In de oriënterende gesprekken is benadrukt dat wij veel waarde hechten aan herhuisvesting van buurtpreventie bij een toekomstige (her)ontwikkeling. De mogelijkheden voor inpassing neemt de initiatiefnemer mee in de verkenning.

19-06-2019

Een initiatiefnemer is gestart met een 1e verkenning naar de (her)ontwikkeling van de locatie Sonneheerdt. In de oriënterende gesprekken is benadrukt dat wij veel waarde hechten aan herhuisvesting van buurtpreventie bij een toekomstige (her)ontwikkeling. De mogelijkheden voor inpassing neemt de initiatiefnemer mee in de verkenning.


06-02-2019

Een initiatiefnemer is gestart met een 1e verkenning naar de (her)ontwikkeling van de locatie Sonneheerdt. In de oriënterende gesprekken is benadrukt dat wij veel waarde hechten aan herhuisvesting van buurtpreventie bij een toekomstige (her)ontwikkeling. De mogelijkheden voor inpassing neemt de initiatiefnemer mee in de verkenning.


G
Tijd

De huidige initiatiefnemer voor de  (her)ontwikkeling van de locatie Sonneheerdt en heeft gesproken met de buurtpreventie en  onderzoek de inpassing in het plan.

G
Geld

De plankosten (uren) zijn vooralsnog gedekt vanuit het aanjaagbudget voor marktinitiatieven.