Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)

Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen J.H.M.

Status
75 %

Planning
Startdatum: 31-03-2019
Einddatum: 31-12-2019

Verzoekt het college van B en W:

•  Op korte termijn met een plan van aanpak te komen om per 1 januari 2020 over te gaan tot invoering van de JA/JA-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk;

•  De JA/JA-sticker, ook op het gebied van voorlichting en handhaving, te integreren in de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid.Toelichting

G
Kwaliteit

De motie maakt onderdeel uit van het afvalbeleidsplan welke op 23 september in beraad&advies ruimte behandeld wordt.

03-07-2019

De motie maakt onderdeel uit van het op te stellen afvalbeleidsplan welke op 23 september in beraad&advies ruimte behandeld wordt.


G
Tijd
G
Geld

De financiële gevolgen voor het invoeren en de structurele kosten van de JA-JA sticker zijn verwerkt in het voorstel wat 23 september in het Beraad&Advies wordt behandeld. De kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing.