Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)

Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE)
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
75 %

Planning
Startdatum: 04-11-2018
Einddatum: 30-06-2019

Verzoekt het college:

- In samenspraak met de inwoners van Albrandswaard en de woningcorporaties/woningbouwverenigingen een "actieplan wonen" te formuleren met daarin concrete ambities voor woningbouw in bovengenoemde segmenten (starterswoningen, 0-treden woningen en betaalbare huur- en koopappartementen), gericht op de in de Woonvisie benoemde 'prioriteitsgroepen'. Dit plan moet een integraal karakter hebben en duidelijkheid geven over de verschillende locaties voor woningbouw, het typen woningen dat er komt (koop versus (sociale) huur) en de verwachte planning voor realisatie (planning). Doelstelling is daarbij om waar mogelijk versnelling in het realisatieproces van woningen te bewerkstelligen.

- Voor dit actieplan een budget van € 10.000,-- vrij te maken.

- Het actieplan voor behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad te presenteren.Toelichting

In de 1e helft van 2019 hebben wij uw motie uitgevoerd door een woningmarktprogramma te laten opstellen. Dit programma heeft als doel nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onze eigen inwoners. Het college heeft de eerste cijfermatige uitkomsten van het woningmarktprogramma voor het zomerreces van 2019 gepresenteerd gekregen. Tijdens de heidagen van 3 en 4 september 2019 heeft het college de cijfers gekoppeld aan beleidsmatige keuzes. Op 23 september 2019 bespreken wij met u de uitkomsten in een beeldvormende bijeenkomst, die u de mogelijkheid biedt uw input aan ons mee te geven. 

G
Kwaliteit
26-06-2019

In de 1e helft van 2019 hebben wij uw motie uitgevoerd door een woningmarktprogramma te laten opstellen. Dit programma heeft als doel nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onze eigen inwoners. Wij krijgen de eerste uitkomsten van het woningmarktprogramma voor het zomerreces van 2019 gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten wordt het vervolgproces bepaald. Wij verwachten na het zomerreces van 2019 gezamenlijk met u de uitgangspunten van het woningbouwprogramma te kunnen bepalen.


19-03-2019

Op 30 januari 2019 is het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken door alle betrokken partijen ondertekend. In Albrandswaard krijgt dit akkoord een  vervolg met het opstellen van een woningmarktprogramma. Dit programma heeft als doel nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onze eigen inwoners. Uw oproep om concrete ambities te formuleren ten aanzien van woningmarktsegmenten, prioriteiten, woningtypen en planning wordt in het op te stellen woningmarktprogramma meegenomen. Wij verwachten eind maart 2019 te kunnen beginnen met het ontwikkelen van het woningmarktprogramma.


31-01-2019

Op 30 januari 2019 is het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken door alle betrokken partijen ondertekend. In Albrandswaard krijgt dit akkoord een  vervolg met het opstellen van een woningmarktprogramma. Dit programma heeft als doel nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onze eigen inwoners. Uw oproep om concrete ambities te formuleren ten aanzien van woningmarktsegmenten, prioriteiten, woningtypen en planning wordt in het op te stellen woningmarktprogramma meegenomen. In januari 2019 zijn de eerste ambtelijke stappen gezet om tot een woningmarktprogramma te komen.


09-01-2019

In de laatste maanden van 2018 heeft de nadruk gelegen op nieuwe woningmarktafspraken in het samenwerkingsverband van de regio Rotterdam. In 2019 krijgen deze  afspraken  in Albrandswaard een  vervolg met het opstellen van een woningmarktprogramma. Dit programma heeft als doel nieuw te bouwen woningen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onze eigen inwoners. Uw oproep om concrete ambities te formuleren ten aanzien van woningmarktsegmenten, prioriteiten, woningtypen en planning wordt in het op te stellen woningmarktprogramma meegenomen.


G
Tijd
G
Geld