Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.6.1b Voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund worden, bieden wij ondersteuning op maat. Voor complexe zaken is er professionele ondersteuning aanwezig.

19. 7.6.1b Voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund worden, bieden wij ondersteuning op maat. Voor complexe zaken is er professionele ondersteuning aanwezig.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Iedere cliënt wordt voldoende ondersteund.

Cliënten weten waar ze terecht kunnen om ondersteuning bij hun zorgvraag te krijgen.Toelichting

Samen met onze partners proberen we iedere cliënt de ondersteuning te bieden die nodig is. Vaak kan ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de cliënt, soms is inzet van een maatje vanuit de SWA nodig en soms de onafhankelijke professionele ondersteuning vanuit stichting Mee. Deze onafhankelijke professionele ondersteuning is per 1 april 2019 met 8 uur uitgebreid. Vanuit het wijkteam en de SWA wordt de cliënt al op de hoogte gebracht van de mogelijkheden in cliënt ondersteuning. Onze partners, zoals huisartsen en andere zorgverleners, zijn/worden ook op de hoogte gebracht van de mogelijkheden zodat de bekendheid van de mogelijkheden voor cliënt ondersteuning uitgebreid wordt. Binnenkort zullen we hier nogmaals aandacht vaan besteden via de communicatiekanalen.

Ondersteuning wordt vaak gedaan met "maatjes".  Samen met de SWA bekijken we de mogelijkheden om de maatjesprojecten uit te breiden. Per september 2019 gaat het project 'automaatje' van start (een project in samenwerking met de ANWB waarbij iemand met zijn eigen auto mensen die geen vervoersmogelijkheid hebben vervoert). de mogelijkheden van een sport'maatje' worden onderzocht.

De ouderenbezoekster start medio september met de eerste huisbezoeken aan 75 jarigen.

G
Kwaliteit
20-06-2019

Samen met onze partners proberen we iedere cliënt de ondersteuning te bieden die nodig is. Vaak kan ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de cliënt, soms is inzet van een maatje vanuit de SWA nodig en soms de onafhankelijke professionele ondersteuning vanuit stichting Mee. Deze onafhankelijke professionele ondersteuning is per 1 april 2019 met 8 uur uitgebreid. Vanuit het wijkteam en de SWA wordt de cliënt al op de hoogte gebracht van de mogelijkheden in cliënt ondersteuning. Onze partners, zoals huisartsen en andere zorgverleners, zijn/worden ook op de hoogte gebracht van de mogelijkheden zodat de bekendheid van de mogelijkheden voor cliënt ondersteuning uitgebreid wordt. 

Ondersteuning wordt vaak gedaan met "maatjes".  Samen met de SWA bekijken we de mogelijkheden om de maatjesprojecten uit te breiden. Per september 2019 gaat het project 'automaatje' van start (een project in samenwerking met de ANWB waarbij iemand met zijn eigen auto mensen die geen vervoersmogelijkheid hebben vervoert). de mogelijkheden van een sport'maatje' worden onderzocht.


22-03-2019

Samen met onze partners proberen we iedere cliënt de ondersteuning te bieden die nodig is. Soms is die ondersteuning al nodig om de zorgvraag duidelijk te krijgen. Dat kan vaak door ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de cliënt, soms is inzet van een maatje vanuit de SWA nodig en soms de professionele ondersteuning vanuit stichting Mee. vanuit het wijkteam en de SWA wordt de cliënt op de hoogte gebracht van de mogelijkheden in cliënt ondersteuning.

Ondersteuning wordt vaak gedaan met "maatjes"> samen met de SWA bekijken we de mogelijkheden om de maatjesprojecten uit te breiden met o.a. automaatje (een project waarbij iemand met zijn eigen auto mensen die geen vervoersmogelijkheid hebben vervoert) en sportmaatje.


18-02-2019

Samen met onze partners proberen we iedere cliënt de ondersteuning te bieden die nodig is. Soms is die ondersteuning al nodig om de zorgvraag duidelijk te krijgen. Dat kan vaak door ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de cliënt, soms is inzet van een maatje vanuit de SWA nodig en soms de professionele ondersteuning vanuit stichting Mee. vanuit het wijkteam en de SWA wordt de cliënt op de hoogte gebracht van de mogelijkheden in cliënt ondersteuning.


G
Tijd
G
Geld