Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.6.1a Wij werken vanuit de bedoeling. Regels worden toegepast, mits het doel wat wij voor ogen hebben met de cliënt beter wordt behaald.

19. 7.6.1a Wij werken vanuit de bedoeling. Regels worden toegepast, mits het doel wat wij voor ogen hebben met de cliënt beter wordt behaald.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

De directe zorg en de ‘backoffice’ werken nauw samen zodat de juiste zorg snel en doeltreffend wordt geboden.

De casusregisseur stemt de benodigde acties met (zorg)collega’s af.

De wijkteams stellen de cliënt centraal. Zij werken volgens een stappenplan (als hulpmiddel, geen doel op zich). Er is altijd ruimte voor maatwerk en creatieve oplossingen als de cliënt daarbij geholpen is.Toelichting

In het wijkteam wordt ingezet op een integrale intake zodat de juiste prioriteit kan worden bepaald en de juiste zorg ingezet kan worden. Incidenteel blijkt dat er soms nog vanuit de systeemwereld wordt gedacht waardoor regels van toepassing worden geacht die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Dit heeft onze continue aandacht.

Door het plaatsen van buurtsportcoaches en welzijnsgeneralisten van de Vraagwijzer in de Albrandswaardse wijkteams wordt de 'kloof' tussen welzijn en zorg weggehaald en kunnen klanten sneller en laagdrempeliger worden ondersteund. ook als specialistische zorg wat langer op zich laat wachten.

G
Kwaliteit
20-06-2019

In het wijkteam wordt ingezet op een integrale intake zodat de juiste prioriteit kan worden bepaald en de juiste zorg ingezet kan worden. Incidenteel blijkt dat er soms nog vanuit de systeemwereld wordt gedacht waardoor regels van toepassing worden geacht die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Dit heeft onze continue aandacht.


22-03-2019

In het wijkteam wordt ingezet op een integrale intake zodat de juiste prioriteit kan worden bepaald en de juiste zorg ingezet kan worden. Incidenteel blijkt dat er soms nog vanuit de systeemwereld wordt gedacht waardoor regels van toepassing worden geacht die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Dit heeft onze continue aandacht.


18-02-2019

In het wijkteam wordt ingezet op een integrale intake zodat de juiste prioriteit kan worden bepaald en de juiste zorg ingezet kan worden. Incidenteel blijkt dat er soms nog vanuit de systeemwereld wordt gedacht waardoor regels van toepassing worden geacht die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. dit heeft onze continue aandacht.


G
Tijd
G
Geld