Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.5.1a Bewoners worden door de woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, het welzijnswerk, de buurtsportcoaches en de gemeente gestimuleerd om activiteiten te organiseren in hun buurt en elkaar te helpen waar nodig.

19. 7.5.1a Bewoners worden door de woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, het welzijnswerk, de buurtsportcoaches en de gemeente gestimuleerd om activiteiten te organiseren in hun buurt en elkaar te helpen waar nodig.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

(Jonge) vergunninghouders worden begeleid in hun buurt om zo snel mogelijk te participeren en integreren.

De leefbaarheid in de buurten wordt verbeterd.Toelichting

Op initiatief van een ondernemer is op 18 mei 2019, samen met de SWA/buurtsportcoaches en diverse andere organisaties een fit & welzijnsbeurs in Poortugaal georganiseerd. De nadruk lag op gezondheid, bewegen, cultuur, gezonde voeding en sociale contacten. hoogstwaarschijnlijk zal dit initiatief een jaarlijks vervolg krijgen.

De Buurtsportcoach verzorgt, naast alle andere activiteiten, ook (sport-) activiteiten voor jonge vergunninghouders. De buurtsportcoaches hebben in januari 2019 cultuur clinics bij Albrandswaardse culturele verenigingen georganiseerd. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zal hier zeker een vervolg op komen.

Uit het WWZ beraad is een 'kerngroep wonen, welzijn, zorg' opgericht. Doel is om concrete stappen te maken om deze 3 levensgebieden nog beter met elkaar te verbinden, met name in de eigen buurt.

G
Kwaliteit
20-06-2019

Op initiatief van een ondernemer is op 18 mei 2019, samen met de SWA/buurtsportcoaches en diverse andere organisaties een fit & welzijnsbeurs in Poortugaal georganiseerd. De nadruk lag op gezondheid, bewegen, cultuur, gezonde voeding en sociale contacten. hoogstwaarschijnlijk zal dit initiatief een jaarlijks vervolg krijgen.

De Buurtsportcoach verzorgt, naast alle andere activiteiten, ook (sport-) activiteiten voor jonge vergunninghouders. De buurtsportcoaches hebben in januari 2019 cultuur clinics bij Albrandswaardse culturele verenigingen georganiseerd. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zal hier zeker een vervolg op komen.

Uit het WWZ beraad is een 'kerngroep wonen, welzijn, zorg' opgericht. Doel is om concrete stappen te maken om deze 3 levensgebieden nog beter met elkaar te verbinden.


22-03-2019

Op initiatief van een ondernemer zal op 18 mei 2019, samen met de SWA/buurtsportcoaches en diverse andere organisaties een activiteit in Poortugaal worden georganiseerd voor jong en oud waar de nadruk ligt op gezondheid, bewegen, cultuur, gezonde voeding en sociale contacten.

De Buurtsportcoach verzorgt sinds kort (sport-) activiteiten voor jonge vergunninghouders.

De buurtsportcoaches hebben in januari 2019 cultuur clinics bij Albrandswaardse culturele verenigingen georganiseerd. Gezien het enthousiasme van de deelnemers zal hier zeker een vervolg op komen.


01-02-2019

Op initiatief van een ondernemer zal in mei 2019, samen met de SWA/buurtsportcoaches en diverse andere organisaties een activiteit in Poortugaal worden georganiseerd voor jong en oud waar de nadruk ligt op gezondheid, bewegen, cultuur, gezonde voeding en sociale contacten.

De Buurtsportcoach verzorgt sinds kort (sport-) activiteiten voor jonge vergunninghouders.

De buurtsportcoaches coördineren cultuur clinics bij Albrandswaardse culturele verenigingen.


G
Tijd
G
Geld