Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.

19. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met maatschappelijke partners.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Het voorkomen en verminderen van instroom in de specialistische jeugdhulp.Toelichting

G
Kwaliteit

Soms hebben kinderen behoefte aan wat extra ondersteuning en begeleiding. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en het schoolmaatschappelijk werk, hebben wij in beeld welke kinderen daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben.   

Samen met de ouders/verzorgers wordt dan een plan ontwikkeld hoe het kind het beste kan worden geholpen. Het wijkteam heeft hier ook een belangrijke rol in.

Uiteraard kan een samenwerking altijd nog beter. Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een notitie waarin praktische afspraken worden gemaakt over wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft en welke werkwijze het beste kan worden gekozen. Deze notitie maken wij gezamenlijk met onze partners, waarbij wij de trekker zijn.

28-06-2019

Soms hebben kinderen behoefte aan wat extra ondersteuning en begeleiding. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en het schoolmaatschappelijk werk, hebben wij in beeld welke kinderen daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben.   

Samen met de ouders/verzorgers wordt dan een plan ontwikkeld hoe het kind het beste kan worden geholpen. Het wijkteam heeft hier ook een belangrijke rol in.

Uiteraard kan een samenwerking altijd nog beter. Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een notitie waarin praktische afspraken worden gemaakt over wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft en welke werkwijze het beste kan worden gekozen. Deze notitie maken wij gezamenlijk met onze partners, waarbij wij de trekker zijn.


25-03-2019

Soms hebben kinderen behoefte aan wat extra ondersteuning en begeleiding. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en het schoolmaatschappelijk werk, hebben wij in beeld welke kinderen daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben.   

Samen met de ouders/verzorgers wordt dan een plan ontwikkeld hoe het kind het beste kan worden geholpen. Het wijkteam heeft hier ook een belangrijke rol in.

Uiteraard kan een samenwerking altijd nog beter. Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een notitie waarin praktische afspraken worden gemaakt over wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft en welke werkwijze het beste kan worden gekozen. Deze notitie maken wij gezamenlijk met onze partners, waarbij wij de trekker zijn.


15-02-2019

Soms hebben kinderen behoefte aan wat extra ondersteuning en begeleiding. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en het schoolmaatschappelijk werk, hebben wij in beeld welke kinderen daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben.   

Samen met de ouders/verzorgers wordt dan een plan ontwikkeld hoe het kind het beste kan worden geholpen. Het wijkteam heeft hier ook een belangrijke rol in.

Uiteraard kan een samenwerking altijd nog beter. Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een notitie waarin praktische afspraken worden gemaakt over wie welke rol en verantwoordelijkheden heeft en welke werkwijze het beste kan worden gekozen. Deze notitie maken wij gezamenlijk met onze partners, waarbij wij de trekker zijn.  


G
Tijd

Deze werkzaamheden zijn voor een groot gedeelte going concern, omdat het valt onder de reguliere werkzaamheden en werkwijze.

 

G
Geld

Werkzaamheden vallen binnen de begroting.