Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.3.1a Wij onderzoeken de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima.

19. 7.3.1a Wij onderzoeken de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
75 %

Planning
Einddatum: 29-06-2019

Onderzoek naar de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima => 30-06-2019

Op basis van de keuze van de gemeenteraad afspraken maken met de RET => 31-12-2020

Voor de voorjaarsnota 2020 modellen voorleggen aan de gemeenteraad op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt om openbaar vervoer voor minima, bereikbaar te maken.

Openbaar vervoer is financieel bereikbaar voor inwoners met een minimum inkomen.Toelichting

In maart 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Dit besluit wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.

We verwachten alle informatie voor het aanvragen van gratis OV voor 60+ minima in november 2019 beschikbaar te hebben.

G
Kwaliteit
19-06-2019

In maart 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Dit besluit wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.


22-03-2019

In maart 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Dit besluit wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.


01-02-2019

een voorstel voor gratis openbaar vervoer wordt in februari 2019 behandeld in beraad en advies welzijn.

Zie ook motie openbaar vervoer.


G
Tijd
G
Geld