Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.2.1a We informeren ouderen over hun verantwoordelijkheid om zelf voor een geschikte woning/ woonomgeving te zorgen.

19. 7.2.1a We informeren ouderen over hun verantwoordelijkheid om zelf voor een geschikte woning/ woonomgeving te zorgen.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Regelmatige communicatie over de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers door:

- Preventieve huisbezoeken;

- In samenwerking met partners (SWA, verenigingen, ouderenorganisaties, buurtinitiatieven etc) ontmoeting stimuleren.

Onze (kwetsbare) inwoners voelen zich gezien en maken onderdeel uit van een sociaal netwerk.

Inwoners maken op tijd hun eigen keuzes om problemen van wonen, welzijn en zorg in de toekomst te voorkomen.

Samen met onze netwerkpartners bezoeken wij ieder jaar ca. vijftig 75-plussers die in gaan op onze uitnodiging.Toelichting

In de prestatieafspraken met de SWA over signalerend huisbezoek is afgesproken dat er voorlichting wordt gegeven over zaken die steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen vallen. het gaat hier bijvoorbeeld over het 'op tijd' verhuizen naar een passende woning, het aanpassen van de woning en het inzetten van het eigen sociale netwerk. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen zal ondersteuning  worden gezocht. In principe in het eigen netwerk maar zo nodig ook professioneel. Door direct ook de vraagwijzer, mantelzorgondersteuning en de Wmo (on)mogelijkheden onder de aandacht te brengen verwachten wij toekomstige problemen beter te voorkomen. De ouderenwerker is per 1 april gestart en de eerste huisbezoeken worden in september 2019 afgelegd.

Voor de meeste mensen is het mogelijk om de goede zorgvraag te stellen. Zo mogelijk kan er vanuit de SWA extra ondersteuning voor worden geboden. Voor degenen die zelf niet goed de zorgvraag helder hebben of die te maken hebben met een complexe zorgvraag is er de mogelijkheid om professionele cliënt ondersteuning te krijgen. Binnenkort zullen we dit weer via de communicatiekanalen onder de aandacht brengen.

Verbinding tussen wonen, welzijn en zorg:  In het bouwbesluit, voor nieuwe- of pas gebouwde woningen , was al opgenomen dat woningen aan allerlei eisen moeten voldoen voor wat betreft de fysieke toegankelijkheid. De benodigde zorg in de woningen (zo mogelijk bij de mensen thuis) is niet altijd optimaal terwijl het vraagstuk door langer thuis wonen, vergrijzing en extramuralisering alleen maar toeneemt.  Samen met partners zoals zorgpartijen bekijken we de mogelijkheden. Met woningbouwverenigingen zullen afspraken gemaakt moeten worden om 'oude' woningen die gerenoveerd ook geschikt te maken voor zorg thuis.

 

G
Kwaliteit
20-06-2019

In de prestatieafspraken met de SWA over signalerend huisbezoek is afgesproken dat er voorlichting wordt gegeven over zaken die steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen vallen. het gaat hier bijvoorbeeld over het 'op tijd' verhuizen naar een passende woning, het aanpassen van de woning en het inzetten van het eigen sociale netwerk. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen zal ondersteuning  worden gezocht. In principe in het eigen netwerk maar zo nodig ook professioneel. Door direct ook de vraagwijzer, mantelzorgondersteuning en de Wmo (on)mogelijkheden onder de aandacht te brengen verwachten wij toekomstige problemen beter te voorkomen. De ouderenwerker is per 1 april gestart en de eerste huisbezoeken worden in september 2019 afgelegd.

 


22-03-2019

In de prestatieafspraken met de SWA over signalerend huisbezoek is afgesproken dat er voorlichting wordt gegeven over zaken die steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen vallen. het gaat hier bijvoorbeeld over het 'op tijd' verhuizen naar een passende woning, het aanpassen van de woning en het inzetten van het eigen sociale netwerk. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen zal ondersteuning  worden gezocht. in principe in het eigen netwerk maar zo nodig ook professioneel. door direct ook de vraagwijzer, mantelzorgondersteuning en de Wmo (on)mogelijkheden onder de aandacht te brengen verwachten wij toekomstige problemen beter te voorkomen. De ouderenwerker is inmiddels gestart en we verwachten dat medio 2019 de eerste huisbezoeken worden afgelegd.

 


01-02-2019

In de prestatieafspraken met de SWA over signalerend huisbezoek is afgesproken dat er voorlichting wordt gegeven over zaken die steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen vallen. het gaat hier bijvoorbeeld over het 'op tijd' verhuizen naar een passende woning, het aanpassen van de woning en het inzetten van het eigen sociale netwerk. Daar waar mensen dit niet zelfstandig kunnen zal ondersteuning  worden gezocht. in principe in het eigen netwerk maar zo nodig ook professioneel. door direct ook de vraagwijzer, mantelzorgondersteuning en de Wmo (on)mogelijkheden onder de aandacht te brengen verwachten wij toekomstige problemen beter te voorkomen.

 


G
Tijd
G
Geld