Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners (maar ook familie, kennissen, buren etc.) faciliteren en ondersteunen wij onze inwoners in hun eigen buurt.

19. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners (maar ook familie, kennissen, buren etc.) faciliteren en ondersteunen wij onze inwoners in hun eigen buurt.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Onze inwoners kunnen zo lang  mogelijk zelfstandig wonen in  hun eigen sociale omgeving.

Toelichting

G
Kwaliteit

Per 1 april 2019 heeft de SWA een ouderenwerkster in dienst genomen. Zij heeft verschillende opdrachten:

- coördineren  van ouderenactiviteiten: Hiermee verbinden we de verschillende activiteiten waarmee we een groter bereik onder de deelnemers en daarmee meer sociale contacten en bestrijden van eenzaamheid willen bereiken.

- verzorgen huisbezoeken van 75 jarigen: Begin september 2019 zijn de huisbezoeken opgestart. Tijdens de bezoeken wordt vooral aandacht besteed aan preventieve zaken om problemen in de toekomst te voorkomen. Het gaat hier om voorlichting, (vroeg) signalering en meedoen (aan o.a.  de hierboven genoemde ouderenactiviteiten als deelnemer of vrijwilliger). Ook zal er, als nodig, aandacht zijn voor het tegengaan van eenzaamheid.

De ouderenwerkster staat in nauw contact met de buurtsportcoaches die ook activiteiten in de buurten organiseren/faciliteren. Op basis van de bevindingen van de ouderenwerkster en de buurtsportcoaches kunnen (preventieve) activiteiten aangepast worden aan de behoefte. Daar waar professionele zorg nodig is zal direct contact met het wijkteam worden gelegd.

Op dit moment zijn er in Poortugaal ( wijkcentrum de boekenstal) en Portland (wijkcentrum Portland)  al voorzieningen om inwoners te ondersteunen in hun buurt. Wij zoeken, in samenwerking met de stichting diaconaal centrum, de SWA en andere initiatieven, naar haalbare mogelijkheden om ook in de kern Rhoon een wijkcentrum te realiseren. Tot op heden is het nog niet gelukt. De activiteiten vanuit 'het boerderijtje' zijn op dit moment verdeeld over verschillende locaties waaronder de Klepperwei.

Samen met verenigingen, ondernemers en overige betrokkenen zijn we bezig met de voorbereidingen van een verenigingsakkoord. Doelstelling is dat de verenigingen in samenwerking met ondernemers etc. een (nog) grotere betrokkenheid krijgen bij de Albrandswaardse maatschappij. Hierbij kan je denken aan het openstellen van hun accommodatie voor buurtactiviteiten, gebruik maken van elkaars expertise, kantines beschikbaar stellen als werkplek voor ondernemers (zoals bv Meetz in het verleden), netwerkbijeenkomsten, activiteiten aanbieden voor andere doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten etc.

 

20-06-2019

Per 1 april 2019 heeft de SWA een ouderenwerker in dienst genomen. Zij heeft verschillende opdrachten:

- coördineren  van ouderenactiviteiten: Hiermee verbinden we de verschillende activiteiten waarmee we een groter bereik onder de deelnemers en daarmee meer sociale contacten en bestrijden van eenzaamheid willen bereiken.

- verzorgen huisbezoeken van 75 jarigen: In september 2019 worden de huisbezoeken opgestart. Tijdens de bezoeken wordt vooral aandacht besteed aan voorlichting, (vroeg) signalering en meedoen (aan o.a.  de hierboven genoemde ouderenactiviteiten als deelnemer of vrijwilliger).

 

Op dit moment zijn er in Poortugaal ( wijkcentrum de boekenstal) en Portland (wijkcentrum Portland)  al voorzieningen om inwoners te ondersteunen in hun buurt. Wij zoeken, in samenwerking met de stichting diaconaal centrum, de SWA en andere initiatieven, naar haalbare mogelijkheden om ook in de kern Rhoon een wijkcentrum te realiseren.

In 2019 (en daarna) ontvangen wij vanuit het rijk extra budget zijn voor buurtsportcoaches. Het budget wordt ingezet voor uitbreiding in nauwe samenhang met de wijkteams. Dit geeft ons met name op het preventieve vlak extra mogelijkheden om mensen in hun eigen buurt te faciliteren en te ondersteunen. 

Wij faciliteren initiatieven van bewoners, organisaties en/of ondernemers. Een voorbeeld hiervan is de fit & welzijnsbeurs die 18 mei in Poortugaal is georganiseerd.


22-03-2019

De SWA heeft een ouderenwerker in dienst genomen. Deze persoon zal de ouderenactiviteiten gaan coördineren én alle 75 jarigen, die het zelf willen, bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt aandacht besteed aan voorlichting, (vroeg) signalering en meedoen. op dit moment zijn er in Poortugaal ( wijkcentrum de boekenstal) en Portland (wijkcentrum Portland)  al voorzieningen om inwoners te ondersteunen in hun buurt. Wij zoeken, in samenwerking met de stichting diaconaal centrum, de SWA en andere initiatieven, naar haalbare mogelijkheden om ook in de kern Rhoon een wijkcentrum te realiseren.

Ook zal er in 2019 vanuit het rijk extra budget zijn voor buurtsportcoaches. De uitbreiding zal ingezet worden in nauwe samenhang met de wijkteams. Dit geeft ons met name op het preventieve vlak extra mogelijkheden om mensen in hun eigen buurt te faciliteren en te ondersteunen. 


01-02-2019

vanaf 2019 zal de SWA een ouderenwerker in dienst nemen. Deze persoon zal de ouderenactiviteiten gaan coördineren én alle 75 jarigen, die het zelf willen, bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt aandacht besteed aan voorlichting, (vroeg) signalering en meedoen. op dit moment zijn er in Poortugaal ( wijkcentrum de boekenstal) en Portland (wijkcentrum Portland)  al voorzieningen om inwoners te ondersteunen in hun buurt. Wij zoeken, in samenwerking met de stichting diaconaal centrum, de SWA en andere initiatieven, naar haalbare mogelijkheden om ook in de kern Rhoon een wijkcentrum te realiseren.

Ook zal er in 2019 vanuit het rijk extra budget zijn voor buurtsportcoaches. De uitbreiding zal ingezet worden in nauwe samenhang met de wijkteams. Dit geeft ons met name op het preventieve vlak extra mogelijkheden om mensen in hun eigen buurt te faciliteren en te ondersteunen. 


G
Tijd
G
Geld

Binnen de beschikbare budgetten.