Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie.

19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Het ontwikkelen van een integraal (sport)park waarbij sport, cultuur, welzijn verbindingen legt in de wijk en met andere organisaties.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.

Bij de vergadering heeft u geadviseerd het raadsvoorstel terug te sturen met de opdracht een aangepast raadsvoorstel te maken en daarin toe te voegen:

 • Onderzoek naar de optie welke door de voorzitter van VV Rhoon is aangedragen (woningbouw en sportpark op de bestaande locatie van het sportpark);
 • Uitgebreide financiële onderbouwing van alle opties, rekening houdend met geheimhouding van financiële informatie;
 • De beoogde financieringsconstructie toe te lichten voor de verhuizing van sportpark De Omloop;
 • Burgerparticipatie;
 • Gesprek aangaan met provincie over de 15ha;
 • Eventuele gevolgen voor raadsbesluit 20 nov 2017 waarin besloten is om locatie De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie.

Tegelijkertijd werken wij aan het voorbereiden van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat een bestuurlijke uitspraak van de provincie Zuid-Holland over de vraag welke ontwikkelingen in de Rand van Rhoon wel of juist niet mogelijk zijn, van doorslaggevend belang is voor het vervolgproces.

Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 (73367) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het locatieonderzoek.  Het is nog te vroeg om een nieuw raadsvoorstel aan u voor te leggen. Wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 dit te kunnen doen. 

Het uitwerken van praktische scenario's voor keuzes met betrekking tot de Rand van Rhoon volgt pas  na een besluit ten aanzien van de verhuizing van sportpark de Omloop. Wij verwachten dit niet meer in 2019 aan u te kunnen voorleggen.  Zie ook Speerpunt Rand van Rhoon.

28-06-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.

Bij de vergadering heeft u geadviseerd het raadsvoorstel terug te sturen met de opdracht een aangepast raadsvoorstel te maken en daarin toe te voegen:

 • Onderzoek naar de optie welke door de voorzitter van VV Rhoon is aangedragen (woningbouw en sportpark op de bestaande locatie van het sportpark);
 • Uitgebreide financiële onderbouwing van alle opties, rekening houdend met geheimhouding van financiële informatie;
 • De beoogde financieringsconstructie toe te lichten voor de verhuizing van sportpark De Omloop;
 • Burgerparticipatie;
 • Gesprek aangaan met provincie over de 15ha;
 • Eventuele gevolgen voor raadsbesluit 20 nov 2017 waarin besloten is om locatie De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie.

Tegelijkertijd werken wij aan het voorbereiden van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat een bestuurlijke uitspraak van de provincie Zuid-Holland over de vraag welke ontwikkelingen in de Rand van Rhoon wel of juist niet mogelijk zijn, van doorslaggevend belang is voor het vervolgproces.

Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 (73367) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het locatieonderzoek.  Het is nog te vroeg om een nieuw raadsvoorstel aan u voor te leggen. Wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 dit te kunnen doen. 

Het uitwerken van praktische scenario's voor keuzes met betrekking tot de Rand van Rhoon volgt pas  na een besluit ten aanzien van de verhuizing van sportpark de Omloop. Wij verwachten dit niet meer in 2019 aan u te kunnen voorleggen.  Zie ook Speerpunt Rand van Rhoon.   


25-03-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.

Bij de vergadering heeft u geadviseerd het raadsvoorstel terug te sturen met de opdracht een aangepast raadsvoorstel te maken en daarin toe te voegen:

 • Onderzoek naar de optie welke door de voorzitter van VV Rhoon is aangedragen (woningbouw en sportpark op de bestaande locatie van het sportpark);
 • Uitgebreide financiële onderbouwing van alle opties, rekening houdend met geheimhouding van financiële informatie;
 • De beoogde financieringsconstructie toe te lichten voor de verhuizing van sportpark De Omloop;
 • Burgerparticipatie;
 • Gesprek aangaan met provincie over de 15ha;
 • Eventuele gevolgen voor raadsbesluit 20 nov 2017 waarin besloten is om locatie De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie.

Tegelijkertijd werken wij aan het opstellen van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. De participatie met alle betrokken partijen nemen wij in deze bestuursopdracht ook uitdrukkelijk mee.


15-02-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark.

Bij de vergadering heeft u geadviseerd het raadsvoorstel terug te sturen met de opdracht een nieuw raadsvoorstel te maken en daarin toe te voegen:

 • Onderzoek naar de optie welke door de voorzitter van VV Rhoon is aangedragen (woningbouw en sportpark op de bestaande locatie van het sportpark);
 • Uitgebreide financiële onderbouwing van alle opties, rekening houdend met geheimhouding van financiële informatie;
 • De beoogde financieringsconstructie toe te lichten voor de verhuizing van sportpark De Omloop;
 • Burgerparticipatie;
 • Gesprek aangaan met provincie over de 15ha;
 • Eventuele gevolgen voor raadsbesluit 20 nov 2017 waarin besloten is om locatie De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie.

Tegelijkertijd werken wij aan het opstellen van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. De participatie met alle betrokken partijen nemen wij in deze bestuursopdracht ook uitdrukkelijk mee.


O
Tijd

De onderhandelingen bij de Provincie zijn net (eind augustus) afgerond. Hierdoor hebben wij nog geen bestuurlijk overleg kunnen voeren met hen.

Omdat we een bestuurlijke uitspraak van de provincie Zuid-Holland nodig hebben over de vraag welke ontwikkelingen in de Rand van Rhoon wel of juist niet mogelijk zijn, lopen wij uit in de planning.

G
Geld

Werkzaamheden vallen binnen de begroting.