Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen- en jeugdzorg), waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn.

19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen- en jeugdzorg), waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
Voltooid

Planning
Einddatum: 29-09-2019

Het doelgroepenvervoer is op een efficiënte en effectieve manier ingericht, waarbij de gebruikers op een passende wijze worden vervoerd.Toelichting

G
Kwaliteit

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan wij, BAR-breed, werken met een zogenaamde Regiecentrale. Dat betekent dat de regie en planning gescheiden worden van het uitvoeren van de ritten (het vervoer). Een Regiecentrale maakt het mogelijk om beter op de kwaliteit te sturen en kostenbeheersing en efficiency te bereiken. Dit komt ten goede aan de reizigers. De effecten voor de reizigers zijn een zorgvuldige klachtafhandeling en meer flexibiliteit in de ritplanning, waardoor meer maatwerk mogelijk wordt en zo het vervoer beter aansluit bij de behoefte van de reizigers.

Door verschillende redenen is de aanbesteding ruim boven het beschikbare budget gekomen. Uw raad heeft op 3 juni 2019 ingestemd met een verhoging van het budget. Zie BBV 71224.

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de aanbesteding. Het speerpunt is hiermee afgerond.

 

 

 

25-03-2019

Op grond van de wettelijke taak voor gemeenten om doelgroepenvervoer te organiseren koopt de gemeente regie en vervoer in. Het huidige vervoerscontract verloopt op 1 augustus 2019.

Wij gaan werken met een zogenaamde Regiecentrale. Dat betekent dat de regie en planning gescheiden worden van het uitvoeren van de ritten (het vervoer). Een Regiecentrale maakt het mogelijk om beter op de kwaliteit te sturen en kostenbeheersing en efficiency te bereiken. Dit komt ten goede aan de reizigers. De effecten voor de reizigers zijn een zorgvuldige klachtafhandeling en meer flexibiliteit in de ritplanning, waardoor meer maatwerk mogelijk wordt en zo het vervoer beter aansluit bij de behoefte van de reizigers.

De aard en omvang van de diensten van het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer voor bepaalt dat een Europese aanbesteding moet worden uitgevoerd. De Regiecentrale en het vervoer worden via afzonderlijke aanbestedingen ingekocht, waarbij de Regiecentrale is aanbesteed en afgerond. De aanbesteding van het vervoer is gaande. 

 

 


15-02-2019

Op grond van de wettelijke taak voor gemeenten om doelgroepenvervoer te organiseren koopt de gemeente regie en vervoer in. Het huidige vervoerscontract verloopt op 1 augustus 2019.

Wij gaan werken met een zogenaamde Regiecentrale. Dat betekent dat de regie en planning gescheiden worden van het uitvoeren van de ritten (het vervoer). Een Regiecentrale maakt het mogelijk om beter op de kwaliteit te sturen en kostenbeheersing en efficiency te bereiken. Dit komt ten goede aan de reizigers. De effecten voor de reizigers zijn een zorgvuldige klachtafhandeling en meer flexibiliteit in de ritplanning, waardoor meer maatwerk mogelijk wordt en zo het vervoer beter aansluit bij de behoefte van de reizigers.

De aard en omvang van de diensten van het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer voor bepaalt dat een Europese aanbesteding moet worden uitgevoerd. De Regiecentrale en het vervoer worden via afzonderlijke aanbestedingen ingekocht, waarbij als eerste de Regiecentrale is aanbesteed en ook weer bijna is afgerond. De aanbesteding van het vervoer wordt na de afronding van de aanbesteding van de Regiecentrale opgepakt.

 

 


G
Tijd

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan wij, BAR-breed, werken met een zogenaamde Regiecentrale. Het speerpunt is hiermee afgerond.

O
Geld

In de begroting voor 2019 is € 626.200 begroot voor het doelgroepenvervoer.

De nieuwe kosten voor het nieuwe doelgroepenvervoer worden berekend op € 895.094.

 

U heeft ingestemd met het verhogen van het budget voor 2019 met € 112.038,- naar € 738.238,- en dit bij de tweede tussenrapportage te verwerken.

Daarnaast heeft u ingestemd met het verhogen van het budget voor 2020 e.v. , via de ontwerp-Programmabegroting, met € 268.894,- naar € 895.094,-.

 

Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar bbv 71224.