Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan alle gestelde eisen van provincie en accountant.

19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan alle gestelde eisen van provincie en accountant.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
Voltooid

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Plan => 4e kwartaal 2019.

Werkende implementatie => 4e kwartaal 2020 gereed.

Behouden van repressief toezicht door de provincie en een grotere kans op een goedkeurende accountantsverklaring.

Toelichting

G
Kwaliteit

Omdat ieder jaar er een verscherping van (Provincie)eisen en accountantscontroles doorgevoerd wordt, dienen we onze Interne Controle telkens uit te breiden om aan de eisen te blijven voldoen. De doelstelling is om in 2019 met een integraal plan te komen vanuit de BAR en dit in 2020 werkend te hebben. Hiermee streven we naar het behoud van ons repressief toezicht door de Provincie en een grotere kans op een structureel goedkeurende accountantsverklaring. Het integrale plan is vastgesteld en de VIC wordt halfjaarlijks gerapporteerd. We blijven in 2020 dit als speerpunt zien, maar dan gericht op de juiste (uit)werking.

19-03-2019

Omdat ieder jaar er een verscherping van (Provincie)eisen en accountantscontroles doorgevoerd wordt, dienen we onze Interne Controle telkens uit te breiden om aan de eisen te blijven voldoen. De doelstelling is om in 2019 met een integraal plan te komen vanuit de BAR en dit in 2020 werkend te hebben. Hiermee streven we naar het behoud van ons repressief toezicht door de Provincie en een grotere kans op een structureel goedkeurende accountantsverklaring.


29-01-2019

Omdat ieder jaar er een verscherping van (Provincie)eisen en accountantscontroles doorgevoerd wordt, dienen we onze Interne Controle telkens uit te breiden om aan de eisen te blijven voldoen. De doelstelling is om in 2019 met een integraal plan te komen vanuit de BAR en dit in 2020 werkend te hebben. Hiermee streven we naar het behoud van ons repressief toezicht door de Provincie en een grotere kans op een structureel goedkeurende accountantsverklaring.


G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Binnen budget.