Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen.

19. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
25 %

Planning
Einddatum: 29-09-2019

Plan/bestuursopdracht => 30-09-2019

Uitwerking nieuw beleid => 30-09-2020

Differentiatie aanbrengen in het beleid naar areaaluitbreiding en draagkracht i.c.m. verduurzaming-doelstellingen.

Toelichting

G
Kwaliteit

We willen differentiatiemogelijkheden onderzoeken in het beleid naar areaaluitbreiding en draagkracht in combinatie met verduurzamings-doelstellingen.

24-06-2019

We willen differentiatiemogelijkheden onderzoeken in het beleid naar areaaluitbreiding en draagkracht in combinatie met verduurzamings-doelstellingen.


22-03-2019

We willen differentiatiemogelijkheden onderzoeken in het beleid naar areaaluitbreiding en draagkracht in combinatie met verduurzamings-doelstellingen.


29-01-2019

We willen differentiatiemogelijkheden onderzoeken in het beleid naar areaaluitbreiding en draagkracht in combinatie met verduurzamings-doelstellingen.


G
Tijd

Conform planning. Plan/bestuursopdracht 3e kwartaal 2019; Uitwerking nieuw beleid 3e kwartaal 2020.

In het derde kwartaal is er overleg met SVHW over de mogelijkheden van differentiatie naar verduurzamingsdoelstellingen. 

G
Geld

Binnen begroting 2019, extra budget voor 2020 is € 15.000,- en is begroot.