Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt.

19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
Voltooid

Planning
Einddatum: 29-06-2019

Door substantieel lagere rentelasten het tarief van de rioolheffing verlagen ten opzichte van 2019.

Toelichting

G
Kwaliteit

We onderzoeken de mogelijkheden (wettelijk en financieel) om het tarief van de rioolheffing te verlagen ten opzichte van 2019.

Het geldende gemeentelijk rioleringsplan (GRP) loopt tot eind 2020. In 2020 zal een nieuw GRP worden opgesteld en aan u worden voorgelegd. Hierbij zal duidelijk moeten worden welke mogelijkheden er zijn in de tariefstelling voor de rioolheffing.

13-03-2019

We onderzoeken de mogelijkheden (wettelijk en financieel) om het tarief van de rioolheffing te verlagen ten opzichte van 2019.


29-01-2019

We onderzoeken de mogelijkheden (wettelijk en financieel) om het tarief van de rioolheffing te verlagen ten opzichte van 2019.


O
Tijd

Binnen de planning.

Het geldende gemeentelijk rioleringsplan (GRP) loopt tot eind 2020. In 2020 zal een nieuw GRP worden opgesteld en aan u worden voorgelegd. Hierbij zal duidelijk moeten worden welke mogelijkheden er zijn in de tariefstelling voor de rioolheffing.

G
Geld

Binnen budget.