Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 4.1.1b Ontwikkeling van een instrumentarium om actief te monitoren en te sturen op de financieringsbehoefte.

19. 4.1.1b Ontwikkeling van een instrumentarium om actief te monitoren en te sturen op de financieringsbehoefte.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
25 %

Planning
Einddatum: 29-06-2019

Tijdige bijsturing op de ontwikkeling van de schuldenpositie en uitvoering van de investeringsagenda.

Toelichting

G
Kwaliteit

Onze financieringsbehoefte neemt een steeds grotere positie in voor het structureel sluitend blijven van onze begroting. Slim inspelen en tijdig (bij)sturen op de (markt)ontwikkelingen en uitvoering van de investeringsagenda is bepalend voor de hoogte van toekomstige structurele kapitaallasten. We willen een kort-cyclische rapportage/instrumentarium om dit actie te kunnen monitoren. Voor het zomerreces komen we met een (beeldvormend)voorstel in de auditcommissie.

In april overleg gehad met afdeling financien, treasury. Zij gaan kijken in wat voor vorm ze invulling kunnen geven aan bovenstaand verzoek. Vervolg is over een maand. In juni zijn eerste resultaten gepresenteerd. Wordt geagendeerd voor staf financien in juli.

Ivm zomerreces en andere prioriteiten wordt de presentatie gepland in een staf financiën van september of oktober

24-06-2019

Onze financieringsbehoefte neemt een steeds grotere positie in voor het structureel sluitend blijven van onze begroting. Slim inspelen en tijdig (bij)sturen op de (markt)ontwikkelingen en uitvoering van de investeringsagenda is bepalend voor de hoogte van toekomstige structurele kapitaallasten. We willen een kort-cyclische rapportage/instrumentarium om dit actie te kunnen monitoren. Voor het zomerreces komen we met een (beeldvormend)voorstel in de auditcommissie.

In april overleg gehad met afdeling financien, treasury. Zij gaan kijken in wat voor vorm ze invulling kunnen geven aan bovenstaand verzoek. Vervolg is over een maand. In juni zijn eerste resultaten gepresenteerd. Wordt geagendeerd voor staf financien in juli.


22-03-2019

Onze financieringsbehoefte neemt een steeds grotere positie in voor het structureel sluitend blijven van onze begroting. Slim inspelen en tijdig (bij)sturen op de (markt)ontwikkelingen en uitvoering van de investeringsagenda is bepalend voor de hoogte van toekomstige structurele kapitaallasten. We willen een kort-cyclische rapportage/instrumentarium om dit actie te kunnen monitoren. Voor het zomerreces komen we met een (beeldvormend)voorstel in de auditcommissie.


29-01-2019

Onze financieringsbehoefte neemt een steeds grotere positie in voor het structureel sluitend blijven van onze begroting. Slim inspelen en tijdig (bij)sturen op de (markt)ontwikkelingen en uitvoering van de investeringsagenda is bepalend voor de hoogte van toekomstige structurele kapitaallasten. We willen een kort-cyclische rapportage/instrumentarium om dit actie te kunnen monitoren. Voor het zomerreces komen we met een (beeldvormend)voorstel in de auditcommissie.


G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Binnen budget.