Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve.

19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
Gestart

Planning
Einddatum: 29-06-2019

Een reservepositie die voldoende bestendig is tegen de manifestatie van voorziene en onvoorziene financiële risico’s.

Toelichting

G
Kwaliteit

Het doel is van het college om samen met de raad spelregels te ontwikkelen over de omvang en inzet van onze Algemene Reserve. We streven naar een reservepositie die voldoende bestendig is tegen de manifestatie van voorziene en onvoorziene (financiële) risico's. We komen voor het zomerreces met een (beeldvormend) voorstel in de auditcommissie. 

De huidige nota reserves en voorzieningen loopt tot eind 2019. Nieuwe nota is in de maak, doel is dit jaar een nieuwe nota gereed te hebben. Daarna zal deze worden geagendeerd ter vaststelling in de raad.

In deze nota zal het betreffende speerpunt gelijk worden meegenomen.

19-06-2019

Het doel is van het college om samen met de raad spelregels te ontwikkelen over de omvang en inzet van onze Algemene Reserve. We streven naar een reservepositie die voldoende bestendig is tegen de manifestatie van voorziene en onvoorziene (financiële) risico's. We komen voor het zomerreces met een (beeldvormend) voorstel in de auditcommissie. 

De huidige nota reserves en voorzieningen loopt tot eind 2019. Doel is dit jaar een nieuwe nota op te stellen en vast te laten stellen in de raad. In deze nota zal het betreffende speerpunt gelijk worden meegenomen.


13-03-2019

Het doel is van het college om samen met de raad spelregels te ontwikkelen over de omvang en inzet van onze Algemene Reserve. We streven naar een reservepositie die voldoende bestendig is tegen de manifestatie van voorziene en onvoorziene (financiële) risico's. We komen voor het zomerreces met een (beeldvormend) voorstel in de auditcommissie. 


29-01-2019

Het doel is van het college om samen met de raad spelregels te ontwikkelen over de omvang en inzet van onze Algemene Reserve. We streven naar een reservepositie die voldoende bestendig is tegen de manifestatie van voorziene en onvoorziene (financiële) risico's. We komen voor het zomerreces met een (beeldvormend) voorstel in de auditcommissie. 


O
Tijd

Gezien de personele bezetting is de verwachting dat hier lopende het tweede kwartaal 2019 aan gewerkt kan worden.

De huidige nota reserves en voorzieningen loopt tot eind 2019. Doel is dit jaar een nieuwe nota op te stellen en vast te laten stellen in de raad. In deze nota zal het betreffende speerpunt gelijk worden meegenomen.

G
Geld

Binnen budget.