Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan.

19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-03-2019

Strategische nota gereed 31-03-2019.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan vanaf 1-4-2019.

Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt ingezet ter ondersteuning van het behalen van de beleidsmatige doelstellingen.Toelichting

G
Kwaliteit

Wij kennen (nog) geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de vraag: welke organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

De Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed gaat hiervoor een kader bieden.

De notitie is afgerond en ter beeldvormende bespreking in uw raad besproken. Daaruit bleek dat er draagvlak is voor de uitgangspunten. Nu wordt verder gewerkt aan het besluitvormende voorstel zodat de Visie wordt vastgesteld.

28-06-2019

Wij kennen (nog) geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de vraag: welke organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

De Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed gaat hiervoor een kader bieden.

De notitie is afgerond en ter beeldvormende bespreking in uw raad besproken. Daaruit bleek dat er draagvlak is voor de uitgangspunten. Nu wordt verder gewerkt aan het besluitvormende voorstel zodat de Visie wordt vastgesteld.


25-03-2019

Wij kennen (nog) geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de vraag: welke organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

De Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed gaat hiervoor een kader bieden.

De notitie is afgerond en ter beeldvormende bespreking in uw raad besproken. Daaruit bleek dat er draagvlak is voor de uitgangspunten. Nu wordt verder gewerkt aan het besluitvormende voorstel en de uitvoeringsagenda.


15-02-2019

Wij kennen (nog) geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de vraag: welke organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

De Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed gaat hiervoor een kader bieden.

De notitie is afgerond en ter beeldvormende bespreking in uw raad besproken. Daaruit bleek dat er draagvlak is voor de uitgangspunten. Nu wordt verder gewerkt aan het besluitvormende voorstel en de uitvoeringsagenda.


O
Tijd

De Visie is gereed om besproken te worden met het college.

Wij streven ernaar om na het zomerreces de besluitvorming door het college te laten plaatsvinden.  Vervolgens wordt het voorstel aan uw Beraad & Advies Welzijn aangeboden.

 

G
Geld

Werkzaamheden voor het opstellen van de Visie vallen binnen de begroting.

Voor een eventueel uitvoeringsplan moet apart budget worden vrijgemaakt. T.z.t. wordt dit aan u voorgelegd.