Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.2.1a Ontwikkelen visie evenementen.

19. 3.2.1a Ontwikkelen visie evenementen.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Ginkel Mieke, van

Status
Gestart

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Kwaliteitssprong realiseren door:
- Meer evenementen mogelijk te maken door een financiële bijdrage.
- Regeldruk weg te nemen bij organisatoren die jaarlijks hetzelfde evenement organiseren.
- Voldoende verkeersbegeleiders conform vergunningverlening  aan te trekken voor groeiend aantal evenementen.
- Behoefte te peilen voor een stichting bestaande uit vrijwilligers die zich inzetten voor evenementen in Albrandswaard.
- Indien er animo voor is, doorstart  stichting ter bevordering van evenementen in Albrandswaard.Toelichting

In het eerste half jaar van 2019 zijn er gesprekken gevoerd met de stichting evenementen Albrandswaard en het Gemeenschapsfonds. Deze twee organisaties geven op hun eigen manier invulling aan het ondersteunen van evenementen. De gemeente vindt het belangrijk deze organisaties als eerste te betrekken bij de ontwikkeling van de visie voor evenementen. Daarnaast hebben de deelnemers van de thema-avond Evenementen inbreng gegeven voor de vorming van de visie en het beleid. Ook door het stellen van vragen aan inwoners is informatie opgehaald voor de visie.

In de tweede helft van 2019 wordt de visie uitgewerkt tot een nieuw evenementenbeleid.

G
Kwaliteit
26-06-2019

In het eerste half jaar van 2019 zijn er gesprekken gevoerd met de stichting evenementen Albrandswaard en het Gemeenschapsfonds. Deze twee organisaties geven op hun eigen manier invulling aan het ondersteunen van evenementen. De gemeente vindt het belangrijk deze organisaties als eerste te betrekken bij de ontwikkeling van de visie voor evenementen. 

Aan de deelnemers van de thema-avond Evenementen is er met een vragenlijst informatie opgehaald die we gebruiken bij de vorming van de visie en het beleid. Ook door het stellen van vragen aan inwoners halen we informatie op voor de visie.


19-03-2019

In het eerste kwartaal van 2019 worden er gesprekken gevoerd met de stichting evenementen Albrandswaard en het Gemeenschapsfonds. Deze twee organisaties geven op hun eigen manier invulling aan het ondersteunen van evenementen. De gemeente vindt het belangrijk deze organisaties als eerste te betrekken bij de ontwikkeling van de visie voor evenementen.


04-02-2019

In het eerste kwartaal van 2019 worden er gesprekken gevoerd met de stichting evenementen Albrandswaard en het Gemeenschapsfonds. Deze twee organisaties geven op hun eigen manier invulling aan het ondersteunen van evenementen. De gemeente vindt het belangrijk deze organisaties als eerste te betrekken bij de ontwikkeling van de visie voor evenementen.


G
Tijd
G
Geld