Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.

19. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
Gestart

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Inwoners betrekken bij hun leefomgeving.Toelichting

De komende periode blijven we ons inzetten om landelijke themadagen/ themaweken extra onder de aandacht te brengen om zo  inwoners te stimuleren hierbij aan te sluiten. 

Tijdens een uitgebreide BuurTent begin juli in Portland, is naast veiligheid ook extra aandacht geven aan de sociale cohesie in de Portlandse Hoek.

G
Kwaliteit
19-06-2019

De afgelopen periode is ingezet om landelijke themadagen/ themaweken extra onder de aandacht te brengen om zo  inwoners te stimuleren hierbij aan te sluiten. Eén van de dagen was de Landelijke Opschoondag waar dit jaar weer meer inwoners en organisaties aan hebben deelgenomen. De komende periode blijven we ons inzetten om inwoners te stimuleren en te faciliteren. Een eerste actie is een uitgebreide BuurTent begin juli in Portland, waarin naast veiligheid ook extra aandacht geven aan de sociale cohesie in de Portlandse Hoek.


19-03-2019

Het eerste kwartaal van 2019 wordt ingezet om meer inwoners actief te betrekken bij het opruimen van zwerfafval tijdens de landelijke Opschoondag  van 23 maart 2019.


29-01-2019

Het eerste kwartaal van 2019 wordt ingezet om meer inwoners actief te betrekken bij het opruimen van zwerfafval tijdens de landelijke Opschoondag  van 23 maart 2019.


G
Tijd
G
Geld