Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2g Kwaliteit verhogen van Groenonderhoud.

19. 3.1.2g Kwaliteit verhogen van Groenonderhoud.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. Door samenwerking met inwoners het groenonderhoud om een hoger niveau brengen.Toelichting

G
Kwaliteit

Er wordt onderzocht of het aanpassen van de onderhoudsbestekken van beeldkwaliteit naar frequentie een oplossing kan bieden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en de communicatie met bewoners  kan vergemakkelijken. Daarnaast zijn we in gesprek met bewoners die geïnteresseerd zijn om stukken van het openbaar plantsoen in eigen beheer te nemen. Onder andere in Portland is er een bewoner bereid gevonden om in de Noordrand een groot stuk groen te gaan onderhouden. Indien bewoners het plantsoen in eigen beheer hebben kunnen ze dit onderhouden naar hun eigen maatstaven en is de verwachting dat de kwaliteit van het groen toeneemt. 

09-07-2019

Er wordt onderzocht of het aanpassen van de onderhoudsbestekken van beeldkwaliteit naar frequentie een oplossing kan bieden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en de communicatie met bewoners  kan vergemakkelijken. Daarnaast zijn we in gesprek met bewoners die geïnteresseerd zijn om stukken van het openbaar plantsoen in eigen beheer te nemen. Onder andere in Portland is er een bewoner bereid gevonden om in de Noordrand een groot stuk groen te gaan onderhouden. Indien bewoners het plantsoen in eigen beheer hebben kunnen ze dit onderhouden naar hun eigen maatstaven en is de verwachting dat de kwaliteit van het groen toeneemt. 


06-02-2019

Er wordt onderzocht of het aanpassen van de onderhoudsbestekken van beeldkwaliteit naar frequentie een oplossing kan bieden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte te verhogen. Daarnaast zijn we in gesprek met bewoners die geïnteresseerd zijn om stukken van het openbaar plantsoen in eigen beheer te nemen. Indien bewoners het plantsoen in eigen beheer hebben kunnen ze dit onderhouden naar hun eigen maatstaven en is de verwachting dat de kwaliteit van het groen toeneemt. 


G
Tijd
G
Geld

Op dit moment is nog niet inzichtelijk of en zo ja welke kosten er aan de voorstellen vast zitten. Er wordt naar gestreefd om dit binnen de bestaande budgetten op te vangen.