Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2f Parkeren.

19. 3.1.2f Parkeren.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
50 %

Planning
Einddatum: 29-06-2019

  1. Evaluatie huidige parkeernormen en criteria opstellen voor maatwerk => 31-03-2019
  2. Onderzoek naar parkeerproblemen nabij Centra => 30-06-2019

Door maatwerk toe te passen toegankelijke centra te behouden en nieuwbouw ontwikkeling mogelijk te maken.Toelichting

G
Kwaliteit

Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de parkeernormen die binnen de gemeente Albrandswaard worden gehanteerd voor o.a. bouwprojecten. De uitkomsten en aanbevelingen hiervan zullen met de raad worden gedeeld. Daarnaast wordt er een opdracht uitgezet om de parkeerdrukte in het centrum van Rhoon opnieuw te meten. De uitkomsten hiervan kunnen worden vergeleken met eerder uitgevoerde onderzoeken waardoor inzichtelijk wordt wat de parkeerdruk in dit gebied is. 

09-07-2019

Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de parkeernormen die binnen de gemeente Albrandswaard worden gehanteerd voor o.a. bouwprojecten. De uitkomsten en aanbevelingen hiervan zullen met de raad worden gedeeld.


06-02-2019

Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de parkeernormen binnen de gemeente Albrandswaard. De uitkomsten en aanbevelingen hiervan zullen met de raad worden gedeeld.


G
Tijd
G
Geld

Voor zover nu bekend zijn er geen financiële consequenties. Indien aanpassingen nodig zijn zal worden bekeken wat de kosten zijn en of deze binnen begroting opgevangen kunnen worden.