Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen).

19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen).
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
Voltooid

Planning
Einddatum: 29-06-2019

  1. Opstellen actieplan => 31-03-2019
  2. Uitvoering actieplan => 30-06-2019

Waterafvoer voorbereiden op  te verwachten klimaatverandering.Toelichting

G
Kwaliteit

Diverse scholen hebben het afgelopen jaar hun schoolplein omgevormd van een verhard schoolplein naar een groen schoolplein. Het schoolplein van OBS Valckesteijn is hier een voorbeeld van. De financiële middelen vanuit de provincie vervallen waarmee ook het officiële programma beëindigd. De gemeente blijft zich echter inzetten om schoolpleinen en de buitenruimte te vergroenen. De gemeente is hiervoor o.a. aangesloten bij operatie Steenbreek, daarnaast blijven we in de gaten houden waar subsidies te verkrijgen zijn zodat het voor partijen ook eenvoudiger wordt om de financiering rond te krijgen voor omvorming.

06-02-2019

Op dit moment hebben diverse scholen interesse om hun schoolplein om te vormen van een verhard schoolplein naar een groen schoolplein. Het schoolplein van OBS Valckesteijn wordt op het moment al omgevormd. Met de andere scholen die ook interesse hebben gaan we in gesprek om inzichtelijk te maken wat de wensen zijn en onder welke condities de pleinen kunnen worden aangepakt. Verder wordt m.b.v. operatie Steenbreek, waar de gemeente bij aangesloten is, verschillende acties opgetuigd om inwoners te overtuigen ook hun steentje bij te dragen in het vergroenen van hun tuinen.   


G
Tijd

Het programma bij de provincie wordt beëindigd maar we blijven ons inzetten om schoolpleinen en buitenruimte om te vormen van grijs naar groen. Dit vraagt een blijvende inzet waar we ook inzet op blijven plegen.

G
Geld

Kosten worden op moment binnen de bestaande begrotingen opgevangen.