Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2b Aanpassing Park Rhoon.

19. 3.1.2b Aanpassing Park Rhoon.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Een park naar de wensen en behoeften van gebruikers en omwonenden.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 20 mei 2019 is het concept ontwerp van het Park van Rhoon beeldvormend aan de raad voorgelegd. De adviezen van de raadsleden i.c.m.  met alle opgehaalde informatie tijdens de bewonersavonden worden/zijn meegenomen bij het opstellen van een definitief ontwerp. Voor vaststelling van het DO zal voor bepaalde onderdelen van het park nog (digitale) input opgehaald worden bij de inwoners. Deze input wordt meegenomen in het ontwerp waarna het college het ontwerp definitief zal vaststellen.

09-07-2019

Op 20 mei 2019 is het concept ontwerp van het Park van Rhoon beeldvormend aan de raad voorgelegd. De adviezen van de raadsleden i.c.m.  met alle opgehaalde informatie tijdens de bewonersavonden worden/zijn meegenomen bij het opstellen van een definitief ontwerp. Voor vaststelling van het DO zal voor bepaalde onderdelen van het park nog (digitale) input opgehaald worden bij de inwoners. Deze input wordt meegenomen in het ontwerp waarna het college het ontwerp definitief zal vaststellen.


06-02-2019

Ambtelijk wordt er op dit moment gewerkt aan een ontwerp voor het park van Rhoon. Indien het proces spoedig verloopt wordt het ontwerp voor het zomerreces aan de raad voorgelegd ter besluitvorming


G
Tijd

Planning is om in oktober/begin november een definitief ontwerp te hebben wat is vastgesteld door college.

G
Geld

Aan de hand van het ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten voor de aanpassingen zijn. Deze zullen binnen bestaande begrotingen worden opgevangen en gerealiseerd.