Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid.

19. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Heezen Martijn

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

  1. Uitkomsten studie delen => 31-03-2019
  2. Opstellen actieplan => 31-03-2019
  3. Uitvoeren actieplan => 2020-2022

Een verkeersveilige school- en leefomgeving.Toelichting

G
Kwaliteit

Binnen de agenda van de samenleving zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. Er is een maatregelenpakket opgesteld om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden. Veilige school- en leefomgevingen en veilige fietsverbindingen hebben hierbij prioriteit. Dit maatregelenpakket zal eerst met de indieners van motie besproken worden om er zeker van te zijn dat de middelen juist ingezet worden.

03-07-2019

Binnen de agenda van de samenleving zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. Er is een maatregelenpakket opgesteld om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden. Veilige school- en leefomgevingen en veilige fietsverbindingen hebben hierbij prioriteit. Dit maatregelenpakket en de inzet van de middelen wordt met raad gedeeld via RIB 56318. 


06-02-2019

Binnen de agenda van de samenleving zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen om de verkeersveiligheid verder te kunnen verbeteren. Er wordt een maatregelenpakket opgesteld om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden. Veilige schoolomgevingen en veilige fietsverbindingen hebben hierbij prioriteit.


G
Tijd

Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Albrandswaard blijft een doorlopend aandachtspunt. Het voorgestelde maatregelpakket met daarbij de prioriteiten waarop de komende jaren wordt ingezet blijft onder de aandacht en zal jaarlijks worden bijgestuurd. Het geeft echter de basis weer waarop het college extra inzet wil plegen en waar het extra beschikbare geld in geïnvesteerd gaat worden.  

G
Geld

Aan de hand van het maatregelenpakket en de benodigde aanpassingen die dit vraagt kan worden bepaalt of de beschikbare middelen voldoende zijn om alles uit te kunnen voeren. Voor nu lijken de middelen voldoende maar gedurende de uitvoering het komende jaar moet blijken of dit zo is.