Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 3.1.1a Concrete scenario’s opstellen voor de energietransitie (in samenwerking met B+R), rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en die flexibel zijn vanwege voortschrijdende techniek.

19. 3.1.1a Concrete scenario’s opstellen voor de energietransitie (in samenwerking met B+R), rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen en die flexibel zijn vanwege voortschrijdende techniek.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
25 %

Planning
Einddatum: 29-06-2019

Uitwerken energietransitie als onderdeel van de duurzaamheidsagenda.Toelichting

G
Kwaliteit

In relatie tot  Rijksbeleid en regionale mogelijkheden wordt in BAR verband en per gemeente verkend welke lokale scenario's in aanmerkingen zouden kunnen komen als richtsnoer voor de komende energietransitie.

09-04-2019

In relatie tot  Rijksbeleid en regionale mogelijkheden wordt in BAR verband en per gemeente verkend welke lokale scenario's in aanmerkingen zouden kunnen komen als richtsnoer voor de komende energietransitie.


18-02-2019

Ten dele in afwachting van Rijksbeleid en regionale mogelijkheden wordt in BAR verband en per gemeente verkend welke lokale scenario's in aanmerkingen zouden kunnen komen als richtsnoer voor de komende energietransitie.


G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Binnen budget.