Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.3.1b Inventariseren mogelijkheden voor snel internet t.b.v. selectie.

19. 2.3.1b Inventariseren mogelijkheden voor snel internet t.b.v. selectie.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
75 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Selecteren perspectief in 2020.Toelichting

Uit onderzoek blijkt dat 110 adressen binnen de gemeenten nog geen snel internet hebben.  Een vervolgstudie  naar het hoe en waarom bij deze adressen is inmiddels afgerond.

Rapportage zal oktober  2019 aan raad worden aangeboden

G
Kwaliteit
06-02-2019

Uit onderzoek blijkt dat 110 adressen binnen de gemeenten nog geen snel internet hebben. Er is een vervolgstudie naar het hoe en waarom bij deze adressen.

Rapportage zal voor zomerreces 2019 aan raad worden aangeboden


G
Tijd
G
Geld