Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.3.1a Analyse maken van bedrijventypes en bepalen welke gecombineerd kunnen worden met woon- en verblijfsfuncties.

19. 2.3.1a Analyse maken van bedrijventypes en bepalen welke gecombineerd kunnen worden met woon- en verblijfsfuncties.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
25 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Selectief beleid t.a.v. bedrijfscategorieën binnen de omgevings-visie.Toelichting

G
Kwaliteit

In het kader van de omgevingsvisie wordt de verkenning opgepakt en zullen de resultaten worden ingebracht in de afwegingen van relaties tussen verschillende functies en daarvoor beschikbare ruimte.

24-06-2019

In relatie tot de omgevingsvisie wordt de verkenning opgepakt en zullen de resultaten worden ingebracht in de afwegingen van functies en beschikbare ruimte.


25-03-2019

In relatie tot de omgevingsvisie wordt de verkenning opgepakt en zullen de resultaten worden ingebracht in de afwegingen van functies en beschikbare ruimte.


18-02-2019

In relatie tot de omgevingsvisie wordt de verkenning opgepakt en zullen de resultaten worden ingebracht in de afwegingen van functies en beschikbare ruimte.


G
Tijd

Conform planning.

G
Geld

Binnen budget.