Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.2.1b In overleg met partners, de regio en de provincie de consequenties verkennen van mogelijke grotere woningbouwopgaven.

19. 2.2.1b In overleg met partners, de regio en de provincie de consequenties verkennen van mogelijke grotere woningbouwopgaven.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
50 %

Planning
Einddatum: 29-12-2019

Bewaken van de leefbaarheid in Albrandswaard.Toelichting

Het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken is op 30 januari 2019 door alle deelnemende partijen getekend. De provincie heeft de gemeentelijke biedingen beoordeeld en het samenwerkingsverband Wonen in de regio Rotterdam met een brief van 28 maart 2019 van de resultaten op de hoogte gesteld. Het bod van Albrandswaard is vooralsnog niet aanvaard, omdat wij met 3 andere gemeenten het verst verwijderd blijven van de gestelde opgave (spreiding) van de regionale bouwopgave. Het proces krijgt een vervolg in een bestuurlijk gesprek van de provincie en de gemeente Albrandswaard. Wij hebben u hiervan met de raadsinformatiebrief van 9 april 2019 (59398) op de hoogte gesteld.  Dit gesprek heeft (mede door de provinciale Statenverkiezingen) nog niet plaats gevonden. Ondertussen hebben ambtelijke en bestuurlijke contacten plaats gevonden met de 3 andere gemeenten, te weten Lansingerland, Westvoorne en Barendrecht. De inzet was gericht op het verkennen van gezamenlijke belangen.

G
Kwaliteit
26-06-2019

Het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken is op 30 januari 2019 door alle deelnemende partijen getekend. De provincie heeft de gemeentelijke biedingen beoordeeld en het samenwerkingsverband Wonen in de regio Rotterdam met een brief van 28 maart 2019 van de resultaten op de hoogte gesteld. Het bod van Albrandswaard is vooralsnog niet aanvaard, omdat wij met 3 andere gemeenten het verst verwijderd blijven van de gestelde opgave (spreiding) van de regionale bouwopgave. Het proces krijgt een vervolg in een bestuurlijk gesprek van de provincie en de gemeente Albrandswaard. Wij hebben u hiervan met de raadsinformatiebrief van 9 april 2019 (59398) op de hoogte gesteld.  Dit gesprek heeft (mede door de provinciale Statenverkiezingen) nog niet plaats gevonden. Ondertussen hebben ambtelijke en bestuurlijke contacten plaats gevonden met de 3 andere gemeenten, te weten Lansingerland, Westvoorne en Barendrecht. De inzet was gericht op het verkennen van gezamenlijke belangen.


20-03-2019

Het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken is op 30 januari 2019 door alle deelnemende partijen getekend. De provincie beoordeelt nu alle gemeentelijke biedingen. Indien daar aanleiding toe is, krijgt de beoordeling een vervolg in een gesprek tussen gemeente en provincie. Door de verkiezingen voor provinciale staten verwachten wij niet dat een eventueel gesprek op korte termijn zal plaats vinden. Ondertussen gebruiken wij iedere gelegenheid, die zich voordoet, om de knelpunten tussen de verschillende (regionale) opgaven bij onze partners en bij de provincie onder de aandacht te brengen.


31-01-2019

Het regioakkoord voor nieuwe woningmarktafspraken is op 30 januari 2019 door alle deelnemende partijen getekend. De provincie beoordeelt nu alle gemeentelijke biedingen. Indien daar aanleiding toe is, krijgt de beoordeling een vervolg in een gesprek tussen gemeente en provincie. Door de komende verkiezingen voor provinciale staten verwachten wij niet dat een eventueel gesprek op korte termijn zal plaats vinden. Ondertussen gebruiken wij iedere gelegenheid, die zich voordoet, om de knelpunten tussen de verschillende (regionale) opgaven bij onze partners en bij de provincie onder de aandacht te brengen.


G
Tijd
G
Geld