Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie.

19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
Gestart

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Visie op de rand van Rhoon vaststellen.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 (73367) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het locatieonderzoek voor de verhuizing van sportpark de Omloop. Het was op dat moment nog te vroeg om een nieuw raadsvoorstel aan u voor te leggen. De reden daarvoor was dat het college graag een weloverwogen voorstel met daarin alle afwegingen in deze complexe kwestie aan u wil voorleggen. Wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 dit voorstel aan u te kunnen voorleggen. Tegelijkertijd zetten wij in op een bestuurlijke uitspraak van het nieuwe college van GS van de provincie Zuid-Holland.

Daarnaast worden in de Omgevingsvisie voor Albrandswaard naar verwachting in de laatste maanden van 2019 de ruimtelijke dilemma's en beperkende kaders duidelijk. Dat geldt ook voor de Rand van Rhoon: één van de puzzelstukken in het grote geheel van de Omgevingsvisie.   

26-06-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark. U heeft verzocht het plan van v.v. Rhoon in de locatiestudie te betrekken.

Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 (73367) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het locatieonderzoek voor de verhuizing van sportpark de Omloop. Het was op dat moment nog te vroeg om een nieuw raadsvoorstel aan u voor te leggen. De reden daarvoor was dat het college graag een weloverwogen voorstel met daarin alle afwegingen in deze complexe kwestie aan u wil voorleggen. Wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 dit voorstel aan u te kunnen voorleggen. Het uitwerken van praktische scenario's voor keuzes met betrekking tot de Rand van Rhoon volgt pas  na een besluit ten aanzien van de verhuizing van sportpark de Omloop. Wij verwachten daarom deze scenario's niet meer in 2019 aan u te kunnen voorleggen.   


20-03-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark. U heeft verzocht het plan van v.v. Rhoon in de locatiestudie te betrekken. Tegelijkertijd werken wij aan het opstellen van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. De participatie met alle betrokken partijen nemen wij in deze bestuursopdracht uitdrukkelijk mee. Wij verwachten de bestuursopdracht in april  2019 te kunnen vaststellen.


30-01-2019

Op 14 januari 2019 heeft u in Beraad en Advies het raadsvoorstel 'locatiestudie voor de verhuizing van sportpark De Omloop vanwege beoogde woningbouw' besproken. Het voorstel hield in dat bij het opstellen van de visie op de Rand van Rhoon minstens één scenario wordt uitgewerkt, dat uitgaat van de inpassing van een sportpark. U heeft verzocht het plan van v.v. Rhoon in de locatiestudie te betrekken. Tegelijkertijd werken wij aan het opstellen van een bestuursopdracht voor het uitwerken van de scenario's voor de Rand van Rhoon. De participatie met alle betrokken partijen nemen wij in deze bestuursopdracht uitdrukkelijk mee. Wij verwachten de bestuursopdracht in het 1e kwartaal van 2019 te kunnen vaststellen.


R
Tijd

Met de raadsinformatiebrief van 11 juni 2019 (73367) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het locatieonderzoek voor de verhuizing van sportpark de Omloop. Het was op dat moment nog te vroeg om een nieuw raadsvoorstel aan u voor te leggen. De reden daarvoor was dat het college graag een weloverwogen voorstel met daarin alle afwegingen in deze complexe kwestie aan u wil voorleggen. Wij verwachten in het 4e kwartaal van 2019 dit voorstel aan u te kunnen voorleggen. Tegelijkertijd wordt zetten wij in op een bestuurlijke uitspraak van het nieuwe college van GS van de provincie Zuid-Holland.

G
Geld