Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 2.1.1a In co-creatie met de samenleving één of meerdere integrale toekomstscenario’s vaststellen op basis van de “krant van de toekomst”.

19. 2.1.1a In co-creatie met de samenleving één of meerdere integrale toekomstscenario’s vaststellen op basis van de “krant van de toekomst”.
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Boender Bas

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Vaststellen van de omgevingsvisie als basis voor de verdere implementatie van de Omgevingswet.Toelichting

De 1e helft van 2019 heeft in het teken gestaan van participatie. Er zijn verdiepingssessies georganiseerd  met raadsleden, inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners rondom 3 belangrijke thema's voor de toekomst: wonen, gezondheid en energietransitie. Tegelijkertijd is er in de 1e helft van 2019 gewerkt aan het beschrijven en verbeelden van het Albrandswaard anno 2019.

Naar verwachting vindt in oktober/november  2019 een sessie met raadsleden, inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners plaats, waarin de ruimtelijke dilemma's voor de toekomst van Albrandswaard duidelijk worden en oplossingsrichtingen worden besproken. Daarna volgt het besluitvormingsproces van de raad voor de Krant van de Toekomst/Omgevingsvisie.   

G
Kwaliteit
26-06-2019

De 1e helft van 2019 heeft in het teken gestaan van participatie. Er zijn verdiepingssessies georganiseerd  met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke partners rondom 3 belangrijke thema's: wonen, gezondheid en energietransitie. De uitkomsten van deze sessies levert een aantal toekomstscenario’s op voor Albrandswaard in 2040.

Tegelijkertijd is er in de 1e helft van 2019 gewerkt aan het beschrijven en verbeelden van het Albrandswaard anno 2019. Begin 2019 heeft een actie via Facebook plaats gevonden om de inwoners van Albrandswaard te vragen naar het meest prachtige plekje in onze gemeente. Deze actie heeft veel mooie foto's opgeleverd. Daarnaast heeft een werksessie met de raad en inwoners  plaats gevonden voor het maken van een goede beschrijving van de gemeente anno 2019.

 Na de zomer wordt de beschrijving van Albrandswaard in 2019 gelegd naast de verschillende toekomstscenario’s voor 2040. De raad heeft aangegeven zelf aan het stuur te willen blijven door een keuzes te maken over de toekomstscenario's en daarmee de 'Krant van de Toekomst'/Omgevingsvisie vast te stellen.  


20-03-2019

Op 19 november 2018 heeft u samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen voor het eerst de thema's voor de toekomst verkend. Deze bijeenkomst krijgt in de 1e helft van 2019  een vervolg. Rondom belangrijke thema’s – zoals wonen, gezondheid en de energietransitie – worden er voor inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners verdiepingssessies georganiseerd.  De sessie voor wonen vindt naar verwachting in april 2019 plaats. De uitkomst van deze sessies zal een aantal toekomstscenario’s voor Albrandswaard in 2040 opleveren.

Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het beschrijven en verbeelden van het Albrandswaard anno 2019. Begin 2019 is al een actie via Facebook gestart om de inwoners van Albrandswaard te vragen naar het meest prachtige plekje in onze gemeente. Deze actie heeft veel mooie foto's opgeleverd. Verder heeft op 19 maart 2019 een werksessie met de raad en inwoners  plaats gevonden voor het maken van een goede beschrijving van de gemeente anno 2019.

 Na de zomer wordt de beschrijving van Albrandswaard in 2019 gelegd naast de verschillende toekomstscenario’s voor 2040. 


30-01-2019

Op 19 november 2018 heeft u samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen voor het eerst de thema's voor de toekomst verkend. Deze bijeenkomst krijgt in de 1e helft van 2019  een vervolg. Rondom belangrijke thema’s – zoals wonen, gezondheid en de energietransitie – worden er voor inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners verdiepingssessies georganiseerd. Voor deze sessies ontvangt u vanzelfsprekend ook een uitnodiging. De uitkomst van al deze sessies zal een aantal toekomstscenario’s voor Albrandswaard in 2040 opleveren.

Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het beschrijven en verbeelden van het Albrandswaard anno 2019. De afgelopen paar jaar is er al het nodige over de huidige situatie in beleid verwoord. Dat beleid wordt als basis gebruikt en aangevuld met de allerlaatste stand van zaken door met u, inwoners en ondernemers op verschillende manieren in gesprek te gaan. Begin 2019 is al een actie via Facebook gestart om de inwoners van Albrandswaard te vragen naar het meest prachtige plekje in onze gemeente. Verder willen we met u in een aparte werksessie aan de slag om een goede beschrijving van onze gemeente in het hier en nu te krijgen. Na de zomer wordt de beschrijving van Albrandswaard in 2019 gelegd naast de verschillende toekomstscenario’s voor 2040. 


G
Tijd
G
Geld