Meer
Publicatiedatum: 04-10-2019

Inhoud

Terug

19. 1.2.2b Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook).

19. 1.2.2b Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook).
Portefeuillehouder (bestuurlijk opdrachtgever)
Goedknegt Marco

Status
50 %

Planning
Einddatum: 30-12-2019

Vaker, sneller en actuele(re) berichten.Toelichting

Het onderzoek naar de inzet van communicatiekanalen is gestart. De resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Op basis hiervan zullen door het college keuzes worden gemaakt over welk kanaal wanneer wordt ingezet.

Vanaf februari 2019 (vervulling vacature communicatiemedewerker) is er sprake van intensivering van de communicatie richting onze inwoners. Wij zullen dit onderwerp in het vervolg betrekken bij het speerpunt naar effectievere inzet van onze communicatiemiddelen en hierover dus niet meer afzonderlijk rapporteren.

G
Kwaliteit
03-07-2019

Het onderzoek naar de inzet van communicatiekanalen is gestart. De resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Op basis hiervan zullen door het college keuzes worden gemaakt over welk kanaal wanneer wordt ingezet.

Vanaf februari 2019 (vervulling vacature communicatiemedewerker) is er sprake van intensivering van de communicatie richting onze inwoners. Wij zullen dit onderwerp in het vervolg betrekken bij het speerpunt naar effectievere inzet van onze communicatiemiddelen en hierover dus niet meer afzonderlijk rapporteren.


25-03-2019

Het onderzoek naar de inzet van communicatiekanalen is gestart. De resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Op basis hiervan zullen door het college keuzes worden gemaakt over welk kanaal wanneer wordt ingezet.

Vanaf februari 2019 (vervulling vacature communicatiemedewerker) is er sprake van intensivering van de communicatie richting onze inwoners.


31-01-2019

Het onderzoek naar de inzet van communicatiekanalen is gestart. De resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. Op basis hiervan zullen door het college keuzes worden gemaakt over welk kanaal wanneer wordt ingezet.


G
Tijd
G
Geld